Am avut judecata, fara a cunoaste acest fapt

10 aprilie 2024 3

Buna ziua. Am acumulat, timp de cateva luni, datorii pentru energia termica, pe care ulterior le-am achitat integral. Acum cateva zile am constatat ca pe contul meu bancar este aplicat sechestru. Furnizorul m-a dat in judecata inainte ca eu sa sting datoria, aproximativ un an in urma. In tot acest timp nu am fost la curent cu procesul in desfasurare, deoarece nu locuiesc la adresa in cauza si nu am primit citatii (posibil sa fi venit la oficiul postal). Acum suma pretinsa a crescut cu peste 200%. Este posibil de sa contest aceste calcule? Ce trebuie sa fac? Multumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna ziua dl. Ion, DVS sunteți în drept să vă clarificați cu executorul, care examinează cauza despre incasarea prejudiciul, cărui sunteți în drept să-i atenționați înscris, precum că ați achitat suma integral. Executorul să vă prezinte dovada, în ce sumă sunteți datornici lui. În caz dacă executorul s-a folosit de... mai detaliat Codul de executare Articolul 24. Calcularea dobînzilor, penalităţilor şi altor

sume rezultate din întîrzierea executării

(1) La cererea creditorului, executorul judecătoresc este în drept să calculeze şi să încaseze dobînzile, penalităţile şi alte sume rezultate din întîrzierea executării, în funcţie de rata inflaţiei şi în conformitate cu art. 619 din Codul civil. Cererea privind calcularea sumelor rezultate din întîrzierea executării poate fi depusă doar executorului judecătoresc ce deţine documentul executoriu prin care se stabileşte obligaţia principală, pînă la stingerea acesteia. Sumele menţionate se calculează de la data la care hotărîrea judecătorească a devenit definitivă sau, în cazul celorlalte documente executorii, de la data la care creanţa a devenit exigibilă (scadentă) şi pînă la data plăţii efective a obligaţiei cuprinse în orice document dintre acestea, în perioada de calcul fiind inclusă şi durata suspendării procedurii de executare, în condiţiile prevăzute de prezentul cod.

(2) Încheierea executorului judecătoresc se emite, în condiţiile alin.(1) al prezentului articol, doar la momentul încasării/executării sumei obligaţiei principale. Încheierea respectivă este document executoriu şi poate fi contestată în termen de 10 zile de la data emiterii. Încheierea respectivă este executorie după devenirea sa definitivă, numai dacă debitorul nu consimte expres asupra executării ei imediate. Competent pentru emiterea şi executarea acestei încheieri este executorul judecătoresc care stabileşte obligaţia principală.

(3) Sub incidenţa prezentului articol nu se află documentele executorii prin care s-a dispus aplicarea de sancţiuni contravenţionale sau de pedepse penale. DVS sunteți în drept să ceriți de la executor, despre aplicarea prezentului articol.

11 aprilie 2024