Am avut un credit nebancar

14 ianuarie 2023 89

Buna ziua. Am avut un credit nebancar. In septembrie 2022 contractul a expirat si ultima rata lunara a fost achitata, dar datoria acumulata anterior in marime de 8.000 lei a fost inghetata. In prezent ma aflu in concediu de maternitate, iar anterior m-am eliberat de la serviciu si am doar un venit mic pentru copil. Cum sa procedez in acest caz, daca nu am posibilitate sa achit suma inghetata? Ce urmari ar putea fi in caz de neachitare? Multumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Natalia, în caz dacă n-ai să achiți, creditorul o să dee în judecată, unde statutl DVS o să fie pârâtă, conform Codului de procedură civilă, DVS aveți drepturi și anume să prezentați o refgerință și probe. Eu vă prezint documentul indicat Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a... mai detaliat probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

15 ianuarie 2023
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar

Buna ziua Natalia,

Încercați să negociați cu creditor eșalonarea sumei respective sub formă de rate lunare cu dobândă. Eu cred că o să fie o ofertă interesantă pentru ei, ținând cont de faptul că la moment nu aveți posibilitatea de achitare integrală a datoriei, iar inițierea executării silite va genera cheltuieli... mai detaliat suplimentare pentru ei și va spori datoria totală.

16 ianuarie 2023