Am comandat hotel de 4* in Bulgaria, dar am fost cazati in hotel vecin de 3* (cu denumire aproape identica)

24 iunie 2017 95

Am procurat foaie de odihna pentru familie din timp inca in luna februarie in hotelul Colizeum cu 4 stele. Cind am ajuns în Bulgaria am ramas socata, deoarece am fost cazati in hotel cu 3 stele, hotelul Colizeum 2, care se află alături. La receptie ne-au spus ca nu au alte locuri. Avem doi copii, așa că nu am avut altă soluție și am rămas. In aceiasi situatie se afla mai multe familii. Cum pot face dreptate? Ce trebuie sa întreprind?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Salut Ecaterina,
Obligațiile contractuale ale organizatorului călătoriei sau agenției de turism, potrivit art. 14 al Legii nr. 352/2006, fac parte următoarele:
d) să încheie contracte de servicii turistice conform modelului aprobat şi să elibereze vouchere turistice;
e) să presteze în totalitate serviciile prevăzute în contractul de servicii... mai detaliat turistice;
f) să elaboreze, din punct de vedere metodologic, cel puţin o rută turistică internă şi să o asigure cu materiale ilustrativ-publicitare;
g) să pună la dispoziţia turiştilor informaţii exhaustive privind programul turistic propus, procedurile consulare, drepturile şi obligaţiile turiştilor, condiţiile de asigurare, modul de reparare a prejudiciilor şi condiţiile de renunţare la servicii;
h) să pună la dispoziţia turiştilor informaţii complete şi obiective privind ţara de aflare temporară: legislaţia acesteia, obiceiurile şi tradiţiile locale şi alte particularităţi, a căror cunoaştere este necesară pentru cultivarea respectului faţă de valorile culturale naţionale;
i) să repare prejudiciile cauzate turiştilor în cazurile de încălcare a clauzelor contractului de servicii turistice;
j) să întocmească o listă a serviciilor turistice şi să o afişeze la un loc accesibil;
k) să păstreze confidenţialitatea numelor şi adreselor clienţilor lor, cu excepţiile prevăzute de legislaţie.
Nerespectarea obligaţiilor stipulate la lit.b), c), e), l) şi m) constituie temei pentru suspendarea licenţei pentru activitate turistică, iar a obligaţiilor stipulate la lit.d) şi i) - temei pentru retragerea acesteia.
Astfel, puteți observa că nu vi sau prestat serviciile prevăzute de contractul de servicii turistice, fiind o încălcare a obligațiunii a agenției de turism.
Turiștii au dreptul la totalitatea serviciilor prevăzute în contract, astfel, dvs trebuia obligatorie să fiți cazată în hotelul stipulat ceea ce nu s-a întimplat fiind un temei de adresare în judecată, acționând agenția de turism cu care ați încheiat contractual, astfel, cerând despăgubiri. Nu uitați să probați faptul că ați fost cazată în hotelul 2, prin careva acte ce atestă acest fapt.

25 iunie 2017
Călin Bobeică
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

Daca aveti posibilitate imi trimiteti copia contractului pe adresa de e-mail: calin.bobeica@yahoo.com !
Ulterior va pot explica posibilitatile inaintarii unei actiuni in instanta de judecata !

26 iunie 2017