Am dat in chirie apartamentul, fara contract, cum sa evacuam chiriasii, care nu achita nicio plata si nici nu vor sa plece?

8 ianuarie 2018 714

Am dat in chirie apartamentul, fara contract. Deoarece nu achita nimic, i-am rugat sa plece, dar ei nu accepta. Cum sa-i evacuam, daca nici politia nu vrea sa ne ajute?

Jurist comments 3

Download discussion
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Buna Dna Galina,
În primul rând trebuie să cunoașteți despre riscul ca chiriașii să depună o sesizare la Serviciul Fiscal de Stat, iar Dvs. ați putea să primiți o amendă și o penalitate pentru neînregistrarea contractului și neachitarea impozitului pe venit la timp!
În situația Dvs. ați putea depune o plângere (scrisă)... mai detaliat la Poliție și să explicați tot, asumîndu-vă riscurile care reies din această situație.
În cazul în care Poliția refuză să se deplaseze la fața locului(apartamentul pe care îl dați în chirie) și să întocmească actul care se cere, ar fi bine să vă adresați la un Executor judecătoresc și să-i solicitați să întocmească un act de constatare a faptelor și stărilor de fapt în conformitate cu prevederile articolul 25 Cod de executare - „Constatarea faptelor şi a stărilor de fapt”:
(1) La solicitarea persoanei interesate, executorul judecătoresc poate constata orice fapt şi stare de fapt, inclusiv în vederea executării încheierii de asigurare a probelor. Constatarea se face printr-un act care are forţă probantă. Faptele constatate prin actul întocmit de executorul judecătoresc pot fi utilizate ca probe în procesul de judecată. Ele nu necesită a fi probate suplimentar, fiind valabile pînă la proba contrară.
(2) La întocmirea actului de constatare, executorul judecătoresc va reflecta doar stările şi faptele prezente obiectiv, fără a formula concluzii şi aprecieri.
(3) La constatarea faptelor şi a stărilor de fapt, executorul este în drept să utilizeze mijloace tehnice.
(4) Taxele pentru constatarea faptelor şi a stărilor de fapt se achită de partea care a solicitat constatarea.
Totodată, trebuie să le expediați chiriașilor dați, dacă sunt mai mulți fiecăruia dintre ei, o notificare prin care să solicitați eliberarea bunului imobil și să le acordați un termen în care să o facă.
La fel, în aceiași notificare, solicitațile achitarea plăților restante la serviciile comunale, precum și pentru chiria apartamentului.
De asemenea, comunicați-le, că în cazul în care refuză vor fi nevoiți să achite plata pentru serviciile comunale consumate și chiria în continuare, iar Dvs. o să vă adresați în instanța de judecată pentru a solicita evacuarea forțată a acestora. După evacuarea forțată acestora, avînd deja stabilite relativ prejudiciile ați putea pornic ul alt proces pentru încasarea venitului ratat și repararea prejudiciilor cauzate.
Notă: Toate plîngerile, cererile, notificările pe care le veți depune la Poliție(depuneți personal, iar pe exemplarul Dvs. să aplice șampila, data și număr de intrare), Executor judecătoresc sau cele expediate chiriașilor le expediați cu scrisoare recomandată însoțită de aviz recomandat!

8 ianuarie 2018
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Poliția nu este competentă de a scoate din casă chiriașii, urmând să vă adresați în instanța de judecată și deja suportând consecințele enumerate mai sus de către colegul meu cu referire la evaziunea fiscală și totodată vă sugerez să nu întreprindeți dvs desinestător careva acțiuni de ai înlătura din casă... mai detaliat deoarece acțiunile dvs pot fi calificate ca samavolnicie care se sancționează contravențional cât și penal.

9 ianuarie 2018
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Poliția ar putea să se deplaseze la fața locului pentru a întocmi un act de constatare după ce le va acorda câteva întrebări chiriașilor în cauză.
Acest act de constatare poate fi folosit drept o probă într-un eventual litigiu civil cu privire la evacuarea forțată și/sau repararea prejudiciilor materiale cauzate și... mai detaliat a venitului ratat, dacă le veți solicita.
Totodată, și actul de constatare a faptelor și stărilor de fapt întocmit de cătreexecutorul judecătoresc tot vă va servi ca o probă în eventualul litigiu.

20 ianuarie 2018