Am dreptul la înregistrare ca dovadă despre ce s-a discutat?

4 mai 2018 41

Bună ziua. Am făcut sesizare la CNA şi am fost la ei şi am dat lămuriri - şi m-au lămurit cum stau lucrurile (după 2 luni de aşteptare). Eu nu-s de acord cu concluziile celor de la CNA. întrebarea mea este dacă am dreptul să cer înregistrarea de pe camera de supraveghere din sala respectivă (care stătea atîrnată într-un colt)? Dacă da, in baza cărei legi? Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Arsen Saruhanean
  • Student
  • Dreptul penal

Da, aveți dreptul să solicitați prin intermediul avocaului înregistrări video.
Art.53 alin.(1) lit.d) Avocatul are dreptul să solicite informaţii, referinţe şi copii ale actelor necesare pentru acordarea asistenţei juridice instanţelor judecătoreşti, organelor de drept, autorităţilor publice, altor organizaţii, care sînt obligate să elibereze actele solicitate în conformitate cu legislaţia în vigoare;... mai detaliat + lit. e) Avocatul are dreptul să prezinte organelor competente şi mass-mediei cereri şi demersuri, să depună în modul stabilit contestaţii şi petiţii privind acţiunile şi deciziile prin care se încalcă drepturile clientului şi drepturile avocatului în exercitarea profesiei sale.
Art.13 alin. (2) lit. c) din Lege privind accesul la informaţie - Extrasele din registre, documente, informaţii (unele părţi ale acestora), în conformitate cu cererea solicitantului, pot fi puse la dispoziţia persoanei date, într-o formă rezonabilă şi acceptabilă pentru aceasta, spre a fi înscrise pe un purtător electronic, imprimate pe casete video, audio, alt purtător rezultat din progresul tehnic.
+ Legea privind protecţia datelor cu caracter personal

4 mai 2018
Vasea Staver

Mulțumim mult pentru răspuns...dar nu am avocat...m-a părăsit...voi vedea cumva...

4 mai 2018