Am fost amendat pentru depasirea vitezei, dar nu am fost informat despre procesul contraventional

24 aprilie 2019 24

Salut! Pe data de 11.11.2018 mi s-a intocmit proces verbal pentru depasirea vitezei, am fost surprins din mers si pozat din fata. Martori nu exista, eu n-am semnat procesul verbal. Nici decizia n-am primit-o. Pe data de 24.04.2019 primesc deja titlu executoriu de la executorul judecatoresc. Aveau dreptul sa adopte asa decizie in lipsa mea, daca n-am fost informat? Multumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Bună D-le Sergiu

Cel mai probabil ca actele au fost expediate în adresa Dvs cu scrisoare recomandată însoțită de aviz de recepție, însă Dvs nu ați ridicat scrisoarea în termen.
Codul contravențional prevede posibilitatea întocmirii procesului-verbal cu privire la contravenție in absența persoanei cu remiterea copiei de pe acesta.
Mai jos vedeți... mai detaliat norma legală. (atrageți atenția la alin 6 art 443/1)
Articolul 4431. Constatarea contravențiilor cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic și încheierea procesului-verbal în cazul acestor contravenții
(1) În cazul autosesizării privind săvîrșirea contravențiilor prevăzute la capitolul XIII al cărţii întîi şi/sau constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic ce funcţionează în regim automatizat, agentul constatator expediază la domiciliul (adresa juridică) proprietarului sau al posesorului vehiculului solicitarea privind depunerea declaraţiei cu privire la identitatea conducătorului vehiculului, cu publicarea concomitentă a solicitării respective pe pagina web oficială a autorităţii din care face parte agentul constatator.
(2) La solicitarea agentului constatator, proprietarul sau posesorul vehiculului, în termen de 10 zile lucrătoare din data înmînării solicitării agentului constatator, dar nu mai mult de 30 de zile de la data publicării solicitării pe pagina oficială a autorităţii din care face parte agentul constatator, este obligat să depună la această autoritate o declaraţie cu privire la identitatea conducătorului vehiculului în momentul săvîrșirii contravenției. În cazul în care proprietarul sau posesorul vehiculului este minor, obligaţia de a depune declaraţia cu privire la identitatea conducătorului vehiculului în momentul săvîrșirii contravenției revine părinţilor acestuia sau persoanei la întreţinerea căreia se află minorul.
(3) Omiterea prezentării de către proprietarul sau de către posesorul vehiculului a declaraţiei cu privire la identitatea conducătorului vehiculului, în termenul indicat la alin. (2), atrage răspunderea prevăzută la art. 234, cu excepţia cazului în care proprietarul sau posesorul vehiculului a fost deposedat de acesta în mod ilicit.
(4) În cazul contravenţiilor constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic, încheierea procesului-verbal cu privire la contravenţie are loc în formă de document electronic pe care se aplică semnătura electronică digitală a agentului constatator, în conformitate cu prevederile legislaţiei. În cazul contravenţiilor constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice certificate ori al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic, procesul-verbal se încheie şi în absenţa persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional.
(5) Procesul-verbal cu privire la contravenţie şi copiile de pe acesta se emit prin trecerea documentului electronic prevăzut la alin. (4) din prezentul articol pe suport de hîrtie, care are conţinutul specificat la art. 443 alin. (1).
(6) Copia de pe procesul-verbal încheiat în absenţa persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional se înmînează în modul prevăzut la art. 382 alin. (6) ori se expediază prin poştă.

Articolul 382. Citarea
(1) Citarea este o acţiune procedurală prin care autoritatea competentă să soluţioneze cauza contravenţională asigură prezentarea persoanei în faţa sa pentru desfăşurarea normală a procesului contravenţional.
(2) Citarea se face prin invitaţie scrisă, care se înmînează de către autoritatea competentă sau se expediază prin poştă, prin notă telefonică sau telegrafică, prin telefax, prin poştă electronică sau prin alt mijloc în cazul în care autoritatea poate dovedi că citaţia a fost primită sau a fost transmisă persoanei citate, dar aceasta a refuzat să o primească.
(3) Citarea se face în aşa fel ca persoana chemată să primească invitaţia cu cel puţin 5 zile înainte de data cînd ea trebuie să se prezinte în faţa autorităţii respective.
(4) Persoana este obligată să se prezinte la data, ora şi în locul indicate în citaţie. În cazul imposibilităţii de a se prezenta, persoana este obligată să informeze organul respectiv, indicînd motivul, precum şi să convină data şi ora cînd se va putea prezenta.
(5) În cazul în care nu anunţă autoritatea despre imposibilitatea de a se prezenta la data, ora şi în locul indicate în citaţie ori în cazul în care nu se prezintă nemotivat, persoana poate fi supusă amenzii judiciare, în conformitate cu art. 201 din Codul de procedură penală, sau aducerii silite. Neprezentarea nemotivată a persoanei nu împiedică examinarea cauzei.
(6) Acţiunea procedurală de citare a persoanei în timpul procesului contravenţional se efectuează în conformitate cu art.237–242 din Codul de procedură penală.
(7) Actele de procedură se comunică persoanei potrivit regulilor de citare.

Codul Contravențional al RM:
http://www.legis.md/cautare/rezultate/112798

Codul de Procedură Penală al RM: (pentru a vedea regulile de citare)
http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=350171

24 aprilie 2019
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna ziua,
pentru început, mergeți la executor și ridicați o copie a actelor, ulterior, mergeți la instanța de judecată și solicitați să vă ofere spre cunoștință cauza contravențională, dacă considerați că nu sunteți vinovat, formulați (singur sau prin intermediul unui avocat) și depuneți o contestație, care după cum a enunțat colegul,... mai detaliat urmează a fi depusă în termen de 15 zile din data cînd ați făcut cunoștință cu decizia de sancționare.
Instanța va examina cauza, dacă se constată că nu sunteți vinovat, o să fiți scutit de la plata amenzii cît și de la onorariul executorului judecătoresc.

25 aprilie 2019