Am întârziat cu plata ratelor lunare

12 ianuarie 2023 91

Bună ziua. Am depășit cu 12 zile termenul de plată a ratelor lunare la două credite. Mi-a venit un mesaj precum că dosarul este trimis în judecată și în 2 zile voi primi citație. Dacă nu mă prezint la judecată, va fi aplicat sechestru pe imobil (dar nu dețin niciun imobil). Ce mi se poate întâmpla? Ce să fac în această situație?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar

Buna ziua Igor,

Este streniu că la așa termen scurt de întârziere deja dosarul se află în judecată. Presupun că aveți credit nebancar, pentru că la bănci așa ceva nu este posibil, dosarul fiind transmis în judecată doar la 60-90+ zile de întârziere. Dar și pentru OCN-uri la fel este un... mai detaliat termen mult prea scurt pentru a transmite dosarul în judecată. Trebuie să clarificați acest aspect în clauzele contractului de credit.

Cât privește întrebările Dvs. cu privire la consecințele transmiterii dosarului în judecată vă spun următoarele. După ce o să fie hotărâre judecătorească (chiar și dacă nu vă prezentați în judecată) și ulterior titlul executoriu, pe toate activele Dvs. fie ele mobile sau imobile (care le aveți în proprietate) vor fi puse sechestre de executorul judecătoresc. La fel, executorul o să pună sechestre pe conturile bancare și va urmări toate sumele încasate de Dvs. prin ele.

Vă sugerez să vă prezentați la ședințele de judecată și să vă apărați drepturile. Puteți contesta sumele solicitate de reclamant, la fel, puteți invoca și lacune de procedură (dacă ele sunt) precum și să depuneți cereri (de expertiză, de solicitare a probelor etc) pentru a întinde procesul. Astfel, puteți câștiga în timp, pentru a găsi bani necesari pentru a închide datoria.

13 ianuarie 2023
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Igor, corect v-a orientat colegul meu dl. Artur. Dar, eu te orientezi să te prezinți în instanță, statutul tău o să fie pârât, conform Codului de procedură civilă ai niște drepturi, faci cunoștință cu conținutul documentului publicat de mine, dar eu vă asigur, că celea publicate de creditori e... mai detaliat o metodă proastă Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

13 ianuarie 2023