Am luat cu împrumut bani de la o persoană

12 februarie 2023 101

Bună ziua. Am luat cu împrumut de la o persoană niște bani cu dobândă. Nu am fost la notar, i-am scris doar o recipisă de mână și i-am dat copii de pe buletinele de identitate al meu și al soției. În caz că nu avem posibilitatea să întoarcem banii în termenul convenit, ce se poate întâmpla? Putem fi privați de libertate?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Marian.
Pentru datorii nu puteți fi privat de libertate.
articolul 1 din Protocolul nr. 4 la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale prevede Interzicerea privării de libertate pentru datorii
Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru singurul motiv că nu este în măsură să execute o... mai detaliat obligaţie contractuală.
Persoana de la care ați luat cu împrumut se poate adresa în judecată pentru a recupera datoria prin intermediul executorului judecătoresc.
Acest lucru va genera pentru dumneavoastră cheltuieli suplimentare de tipul:
Cheltuieli de judecată :
taxa de stat + 3% din suma datorată.
onorariu avocatului în dependență de la 1000 lei în sus
Cheltuieli de executare
onorariul executorului + 10% din suma datorată
spezele de executare în dependență de ce acțiuni va întreprinde executorul.

13 februarie 2023
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua.
Nu se cere întocmirea contractului de împrumut în formă notarială.
Recipisa servește ca dovadă a împrumutului.
Dacă ați stabilit în recipisă termenul împrumutului (data la care trebuie să întoarceți banii), atunci persoana care va dat cu împrumut nu poate solicita restituirea banilor până atunci.
Dacă nu este termen stabilit de restituire a... mai detaliat banilor, atunci urmează să-i restituiti în decurs de 7 zile de la notificare.

Dacă nu restituiți banii, persoana poate doar să înainteze cerere de chemare în judecată împotriva Dvs.

Vă sugerez ca la fiecare achitare a împrumutului, persoana care primește banii, să semneze o recipisă prin care confirmă achitarea. Altfel, nu veți avea dovada achitării ( cu excepția efectuării plății prin tranfer bancar).

13 februarie 2023