Am luat un credit auto

17 septembrie 2019 47

Buna ziua. Am luat un credit auto de la compania Y (am imprumutat 80.000 lei, cand in contract este indicat 88.000) si am gajat automobilul. Acum doresc sa-l achit. Rata dobanzii este de 24% anual. Am achitat 14.400 lei. Si la moment ca sa inchid creditul trebuie sa achit 95.900 mii lei. Din ce cauza, cand rata dobanzii este 24% anual. Ma ajutati, va rog?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Potrivit art. Articolul 874. Rata dobînzii
(1) În cazul în care, conform legii sau contractului, obligaţia este purtătoare de dobîndă, se plăteşte o dobîndă egală cu rata de bază a Băncii Naţionale a Moldovei aplicabilă conform alin. (2) dacă legea sau contractul nu prevede o altă... mai detaliat rată.
(2) Rata de bază a Băncii Naționale a Moldovei aplicabilă:
a) pentru primul semestru al anului în cauză, este rata în vigoare la data de 1 ianuarie din anul respectiv;
b) pentru al doilea semestru al anului în cauză, este rata în vigoare la data de 1 iulie din anul respectiv.

Prin urmare în dependență de data încheierii contractului respectiv dobânda contractuală din contractul dvs urma să fie potrivit BNM până la data de 19.06.2019 - 6,50%, din data de 19.06.2019 până la data de 31.07.2019 - 7.00 %...

Astfel, compania de creditare abuziv solicită de la dvs sumele aferente cuprinse din dobânda contractuală în cuantum de 24 % care nu este în raport cu rata dobânzii BNM aceasta clauză fiin o clauză abuzivă care urmează a fi declarată nulă.

Studiați contractul dvs dacă nu include și careva penalități care vă sunt aplicate în cazul în care sunteți în întârzie în caz contrar urmează de negociat cu administratorul/juriștii companiei respective asupra clauzei abuzive pentru a solicita încasarea dobânzii contrctuale legal potrivit ratei BNM ci nu în sumă de 24 de %, sau deja în instanța de judecată care ea din oficiu studiază existența/neexistența clauzelor abuzive dat fiind faptul că consumatorul este partea slabă într-un astfel de contract.

Astfel, dacă aveți nevoie de ajutor, ma puteți găsi la adresa de mail sau la numărul de contact din profil.

17 septembrie 2019