Am lucrat peste hotare câțiva ani și aș dori să cumpăr un apartament

9 iulie 2020 42

Bună ziua, stimați avocați! Răspundeți-mi, vă rog frumos, la o întrebare. Am lucrat peste hotare câțiva ani și aș dori să cumpăr un apartament, dar nu doresc să ajung în situația ca după procurarea apartamentului, soția să dea la divorț și să rămân și fără copii, și fără apartament. Eu aș dori să procedez în felul următor: mă duc la notar cu mama, la cumpararea apartamentului îl scriu direct pe mama, iar ea la rândul ei ulterior mi-l donează prin contract fără drept de a-l lua înapoi. E corecta procedură sau nu? Din câte știu, mama va trebui să achite impozit pe venit din vânzarea acestui apartament. Care ar fi acesta dacă, de exemplu, apartamentul va costa 20.000 euro? Sau poate cunoașteti altă metodă de a cumpara apartament fără ca altcineva sa aiba drepturi asupra acestuia, în afară de contractul matrimonial?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna,
ar fi o variantă cele enunțate, or, toate bunurile obținute cu titlu gratuit de către un șoț aflat în căsătorie, nu se supune partajului în cazul divorțului.

9 iulie 2020
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Alex, bună ziua!

Codul familiei dispune următoarele:
Articolul 22. Proprietatea personală a soţilor
(1) Bunurile care au aparţinut fiecăruia dintre soţi pînă la încheierea căsătoriei şi bunurile primite în dar, obţinute prin moştenire sau în baza altor convenţii gratuite de... mai detaliat către unul dintre soţi în timpul căsătoriei, sînt proprietate personală a fiecăruia dintre soţi.
(2) Lucrurile de uz personal (îmbrăcămintea, încălţămintea şi alte obiecte), cu excepţia bijuteriilor de preţ şi altor obiecte de lux, sînt proprietate personală a soţului care le foloseşte, indiferent de timpul şi modul de dobîndire.

Despre aceiași ne spune și Codul civil:
Articolul 573. Proprietatea personală a fiecăruia dintre soţi
(1) Bunurile care au aparţinut soţilor înainte de încheierea căsătoriei, precum şi cele dobîndite de ei în timpul căsătoriei în baza unui contract de donaţie, prin moştenire sau în alt mod cu titlu gratuit, sînt proprietatea exclusivă a soţului căruia i-a aparţinut sau care le-a dobîndit.
(2) Bunurile de folosinţă individuală (îmbrăcăminte, încălţăminte şi altele asemenea), cu excepţia bijuteriilor şi a altor obiecte de lux, sînt bunuri personale ale soţului care le foloseşte, chiar dacă sînt dobîndite în timpul căsătoriei din contul mijloacelor comune ale soţilor.
(3) Bunurile fiecăruia dintre soţi pot fi declarate proprietate a lor comună în devălmăşie dacă se constată că în timpul căsătoriei s-au făcut din mijloacele lor comune investiţii care au sporit simţitor valoarea acestor bunuri.

Nu este necesar să suportați cheltuieli și încheia acte juridice în plus, este suficient să cumpărați bunul până a vă căsători.


Succes.

9 iulie 2020