Am nevoie de consultatia unui jurist in domeniul codului muncii (nu online)

3 ianuarie 2018 139

Nu am respectat data incetarii contractului de munca.

Jurist comments 1

Download discussion
Iulia Furtuna
  • Avocat
  • Dreptul muncii
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei

Marina, in primul rand, verificati daca in baza art. 55 din Codul muncii (http://lex.justice.md/md/326757/), angajatorul Dvs a avut dreptul sa incheie un contract de munca pe durata determinata (daca nu, atunci incetarea raporturilor de munca in legatura cu expirarea termenului este ilegala), iar, in al doilea rand, daca ati continuat... mai detaliat munca dupa data expirarii si nici Dvs si nici angajatorul nu a cerut incetarea raporturilor de munca, atunci contractul se considera prelungit pentru o perioada nedeterminata (vedeti art. 83 alin. 4 din Codul muncii). Care este situatia Dvs (descrieti in detaliu, dar depersonalizat, fara nume)?

4 ianuarie 2018