Am nevoie de o consultație, chiar sa fie cu plată

6 ianuarie 2023 81

Bună ziua. Locuim în orașul Codru, avem aici o căsuță de vacanță în cooperativa pomicolă Prut. Am dorit să ridic o mansardă și am fost la Primaria din Codru pentru a prezenta schița de proiect și a cere certificat de urbanism. Arhitectul responsabil de acolo mi-a spus ca nu se permit reconstrucții la case de vacanță. Este adevărat? Menționez că vreau să conectez casa la rețeaua de gaze naturale și cunosc că furnizorul de gaze cere ca toate actele cadastrale să fie în ordine.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Ana, de dorit ca DVS să vă adrsați cu o cerere la Consiliu preturii cu așa mesaj pentru a primi un răspuns, încaz de ceva să aveți dreptul pentru al contesta în istanța de judecată,

7 ianuarie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua Ana.
Primăria Codru e un caz aparte în problema autorizaţiilor de construcţie.
Pentru a primi un rezultat pozitiv există cîteva căi:
1. Să găsiţi limbă comună cu funcţionarii de acolo care o să vă ghideze şi o să va ajute să obţineţi rezultatul pozitiv.

2. În lipsa unei înţelegeri prealabile, să depuneţi actele respectînd... mai detaliat procedura şi să obţineţi un răspuns pozitiv.

3. În lipsa unei înţelegeri prealabile, să depuneţi actele respectînd procedura şi dacă nu obţineţi un răspuns pozitiv să contestaţi în judecată refuzul primarului de a elibera certificat de urbanism şi autorizaţia de construcţie.

Pentru orice eventualitate depuneţi o cerere la primărie pentru eliberarea certificatului de urbanism pentru proiectare la care trebuie să anexaţi
a) copia buletinului de identitate,
b) raportul de expertiză tehnică, în caz de reconstruire, restaurare, modificare sau consolidare a imobilului existent, elaborat de către experţi tehnici atestaţi.
c) Actul care atestă dreptul de proprietate sau dreptul de superficie asupra terenului;
În decurs de 20 de zile lucrătoare trebuie să obţineţi răspunsul oficial al primăriei.
în cazul cînd nu există impedimente legale ve-ţi obţine certificatul de urbanism pentru proiectare.
În cazul cînd există careva impedimente legale, veţi primi un răspuns în care vor fi relatate impedimente respective.
Deja după ce veţi avea acest răspuns veţi putea evalua activităţile de mai departe. Sau demaraţi procesul de proiectare sau în cazul refuzului neîntemeiat de eliberare a autorizaţiei, începeţi procesul legal de constrîngere a funcţionarilor primăriei pentru a obţine această autorizaţie.

Model de cerere găsiţi în anexa 11 din LEGEA Nr. 163 din 09-07-2010 Privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie
https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=134574&lang=ro

7 ianuarie 2023