Am nevoie de o consultație juridică

18 noiembrie 2017 201

Sunt divorțata, am trei copiii minorii si vreau sa plec la lucru peste hotare si vreau să las copii cu dadaca. Dar de la scoală mi s-a spus că trebuie să fac pentru dadaca actele la primărie ca tutore. As vrea să stiu - asta e obligatoriu - sau e de ajuns să fac numai o declaratie la notar că eu las copiii cu persoana dată pînă la întoarcerea mea.

Jurist comments 2

Download discussion
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Bună ziua,

Sunt posibile ambele variante propuse de dvs, dar cea mai sigură și eficientă este instituirea tutelei, nu este o procedură anevoiasă decât se propune printr-o cerere persoana care doriți să fie tutelă către autoritatea tutelară din regiunea dvs, totodată copii dvs capătă prin intermediul tutelei mai multe drepturi.

18 noiembrie 2017
Octavian Cazac
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul imobiliar

Vedeţi mai jos textele de lege relevante. Modalitatea responsabil/corectă dacă plecaţi este să informaţi autoritatea tutelară (Direcţia copii a Consiliului Municipal Chişinău) şi să cereţi ei să instituie tutelă asupra copilului, iar persoana care rămâne cu copilul (de exemplu, bunica) să fie numită tutore al copilului. Când... mai detaliat vă reîntoarceţi, tutela se va anula la cererea dvs.

Există riscul că autoritatea tutelară va refuza tutela şi, în schimb, va dispune că copilul trebuie transmis tatălui, dacă el se află în Moldova.

Riscul de decădere din drepturile părinteşti există, mai ales dacă nu cereţi instituirea tutelei, ci pur şi simplu lăsaţi copilul în îngrijirea cuiva şi plecaţi.

Vizitaţi Direcţia copii a Consiliului Municipal Chişinău şi consultaţi-vă suplimentar.

_____________________

140/14.06.2013 Lege privind protecţia specială a copiilor aflaţi în situaţie de risc şi a copiilor separaţi de părinţi //Monitorul Oficial 167-172/534, 02.08.2013

Articolul 13. Copiii ai căror părinţi sînt plecaţi peste hotare
(1) Informaţia privind identificarea copiilor ai căror părinţi /unicul părinte sînt plecaţi /este plecat la muncă peste hotare se prezintă autorităţii tutelare locale de către:
a) administraţia instituţiilor educaţionale – semestrial, pînă la data de 30 octombrie şi, respectiv, 30 aprilie a fiecărui an;
b) specialistul în protecţia drepturilor copilului, asistentul social comunitar, medicul /asistentul medicului de familie sau ofiţerul de sector al poliţiei – în termen de 3 zile de la data identificării copilului.
(2) În baza informaţiei menţionate la alin.(1), autoritatea tutelară locală dispune efectuarea evaluării situaţiei copilului de către specialistul în protecţia drepturilor copilului, iar în lipsa acestuia – de către asistentul social comunitar, şi emite, cu consimţămîntul părinţilor /unicului părinte, dispoziţia de instituire a tutelei/curatelei conform prevederilor legislaţiei dacă în urma evaluării iniţiale se constată că condiţiile de creştere şi educaţie a copilului sînt adecvate.
(3) Evaluarea situaţiei copilului de către specialistul în protecţia drepturilor copilului, iar în lipsa acestuia – de către asistentul social comunitar, se efectuează în termen de pînă la 30 de zile.
(4) Părinţii /unicul părinte care pleacă peste hotare pe un termen mai mare de 3 luni şi ai căror copii rămîn în Republica Moldova urmează să informeze în prealabil autoritatea tutelară locală despre persoana în grija căreia rămîn copiii.
__________

1316/26.10.2000 Codul familiei //Monitorul Oficial 47-48/210, 26.04.2001

Articolul 67. Decăderea din drepturile părinteşti
Părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă:
a) se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere;
b) refuză să ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă, educativă, dintr-o instituţie de asistenţă socială sau alta similară;
c) fac abuz de drepturile părinteşti;
d) se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicînd violenţa fizică sau psihică, atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului;
e) prin comportare amorală, influenţează negativ asupra copilului;
f) suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie;
g) au săvîrşit infracţiuni premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului; precum şi
h) în alte cazuri cînd aceasta o cer interesele copilului.
_______________________

19 noiembrie 2017