Certificat că copilul nu primește pensie alimentară

9 decembrie 2020 21

Am nevoie de un certificat în care e scris că copilul nu primește pensie alimentară. De unde pot obține așa document?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Nu exista un asemenea fel de certificat, conform art. 74, Codul Familiei:

Articolul 74. Obligaţia părinţilor de a-şi întreţine copiii
(1) Părinţii sînt obligaţi să-şi întreţină copiii minori şi copiii majori inapţi de muncă care necesită sprijin material.
... mai detaliat (2) Modul de plată a pensiei de întreţinere se determină în baza unui contract încheiat între părinţi sau între părinţi şi copilul major inapt de muncă.
(3) Dacă lipseşte un atare contract şi părinţii nu participă la întreţinerea copiilor, pensia de întreţinere se încasează pe cale judecătorească, la cererea unuia dintre părinţi, a tutorelui copilului sau a autorităţii tutelare teritoriale.

Deci, obligația de a achita pensia alimentară se stabilește prin acord sau prin hotărîrea judecătorească, dacă nu există nici acord nici hotărîre atunci oricînd puteți înainta o acțiune în judecată pentru stabilirea pensiei de întreținere.

Servus

10 decembrie 2020