Am nevoie de un jurist pentru a ma ajuta sa contest in judecata ordonanta de neincepere a urmarii penale

10 martie 2020 29

Am nevoie de un jurist pentru a ma ajuta sa contest in judecata ordonanta de neincepere a urmarii penale in urma petitiilor mele cu anexarea de dovezi incontestabile.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Alexandru Lungu
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

Mai întîi ordonanța se contestă la procurorul superior după care la judecatorul de instrucție.

Aș putea să va ajut, mă contactați la telefon sau email.

10 martie 2020
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

D-l Feodor citiți prevedrile art. 313 CPP Plîngerea împotriva acţiunilor şi actelor ilegale
ale organului de urmărire penală şi ale organului
... mai detaliat care exercită activitate specială de investigaţii
[Art.313 titlul modificat prin LP66 din 05.04.12, MO155-159/27.07.12 art.510; în vigoare 27.10.12]
(1) Plîngerile împotriva acţiunilor şi actelor ilegale ale organului de urmărire penală şi ale organelor care exercită activitate specială de investigaţii pot fi înaintate judecătorului de instrucţie de către bănuit, învinuit, apărător, partea vătămată, de alţi participanţi la proces sau de către alte persoane drepturile şi interesele legitime ale cărora au fost încălcate de aceste organe, în cazul în care persoana nu este de acord cu rezultatul examinării plîngerii sale de către procuror sau nu a primit răspuns la plîngerea sa de la procuror în termenul prevăzut de lege.
[Art.313 al.(1) modificat prin LP66 din 05.04.12, MO155-159/27.07.12 art.510; în vigoare 27.10.12]
[Art.313 al.(1) modificat prin LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781]
(2) Persoanele indicate în alin.(1) sînt în drept de a ataca judecătorului de instrucţie:
1) refuzul organului de urmărire penală:
a) de a primi plîngerea sau denunţul privind pregătirea sau săvîrşirea infracţiunii;
b) de a satisface demersurile în cazurile prevăzute de lege;
c) de a începe urmărirea penală;
2) ordonanţele privind încetarea urmăririi penale, clasarea cauzei penale sau scoaterea persoanei de sub urmărire penală;
3) alte acţiuni care afectează drepturile şi libertăţile constituţionale ale persoanei.
(3) Plîngerea poate fi înaintată, în termen de 10 zile, judecătorului de instrucţie la locul aflării organului care a admis încălcarea.
(4) Plîngerea se examinează de către judecătorul de instrucţie în termen de 10 zile, cu participarea procurorului şi cu citarea persoanei care a depus plîngerea. Neprezentarea persoanei care a depus plîngerea nu împiedică examinarea plîngerii. Procurorul este obligat să prezinte în instanţă materialele respective. În cadrul examinării plîngerii, procurorul şi persoana care a depus plîngerea dau explicaţii.
(5) Judecătorul de instrucţie, considerînd plîngerea întemeiată, adoptă o încheiere prin care obligă procurorul să lichideze încălcările depistate ale drepturilor şi libertăţilor omului sau ale persoanei juridice şi, după caz, declară nulitatea actului sau acţiunii procesuale atacate. Constatînd că actele sau acţiunile atacate au fost efectuate în conformitate cu legea şi că drepturile sau libertăţile omului sau ale persoanei juridice nu au fost încălcate, judecătorul de instrucţie pronunţă o încheiere despre respingerea plîngerii înaintate. Copia de pe încheiere se expediază persoanei care a depus plîngerea şi procurorului.
(6) Încheierea judecătorului de instrucţie este irevocabilă.
[Art.313 al.(6) introdus prin LP264-XVI din 28.07.06, MO170-173/03.11.06 art.781]

13 martie 2020
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

D-l Tudor, eu nu v-am respins, mai binea procedat colegul meu dl. A. Lungu, care v-a orientat la serviciile lui, să apelați. DVS ați văzut, că eu am făcut tremitere la articolul , care reglamentează chestea DVS. Eu sînt dispus cu DVS să conlucrăm, apelați la telefonul indicat în sait.... mai detaliat Eu locuesc în or. Strășeni, p-ru a mă deplasa îmi trebue 30min., dacă o să conveniți la o conlucrare, vă doresc succese.

14 martie 2020