Am pierdut pasaportul tehnic al mijlocului de transport

6 februarie 2020 14

Buna ziua. De ce am nevoie pentru restabilirea pasaportului tehnic?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Conform pct. 6, anexa nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 1047 din 8 noiembrie 1999:
...
6. Titularii înmatriculării unui vehicul sînt obligaţi să solicite eliberarea unui nou document în locul celui furat, pierdut sau distrus.
...

Documente necesare:

cererea solicitantului; documentul care atestă dreptul de proprietate al solicitantului asupra autovehiculului sau remorcii,... mai detaliat in original şi în copie; actul de identitate al solicitantului, in original; dovada efectuării inspecţiei tehnice periodice, in termenul de valabilitate al acesteia şi dovada plăţii taxei pentru folosirea drumurilor; copia documentului de asigurare obligatorie de răspundere civilă pentru pagube produse de autovehicule, m termenul de valabilitate al acestuia; documentul vamal care atestă importul defmitiv sau temporar pentru înmatricularea temporară, în cazul autovehiculelor şi al remorcilor importate in Republica Moldova, m original şi in copie; dovada achitării tarifelor stabilite de autoritatea competentă pentru serviciile prestate; procura, după caz; raportul de identificare a vehiculului; j) dovada plăţii suplimentare obligatorii prevăzute de Legea Fondului republican şi a fondurilor locale de susţinere socială a populaţiei nr. 827-XIV din 18 februarie 2000, după caz.
Pentru persoană juridică la înmatricularea primului mijloc de transport: certificatul de înregistrare a întreprinderii, extrasul de la organul înregistrării de stat şi certificatul codurilor de la Biroul National de Statistică - condiţii de acceptare a comenzii electronice pentru certificatul de mmatriculare a transportului auto pentru folosinţă gratuită (VP COMODAT) - pe http://www.e-services.md/comodat

Mai multe detalii găsiţi aici: http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=326068

Şi aici: https://servicii.gov.md/ServiceDetails.aspx?id=5c438573-c1c1-4869-8c42-60601aa7546b

Servus

7 februarie 2020