Am probleme cu un credit

2 decembrie 2019 73

Am probleme cu un credit si domnul care se ocupa cu dosarul meu, ma ameninta. Am nevoie de un avocat gratis, deoarece nu am bani sa-mi permit unul cu plata.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Nimeni nu este în drept să manifeste nici o formă de amenințare în adresa dvs de aceea în caz că sunteți abuzată urmează să depuneți o plânmgere la poliție pe persoana respectivă.

Asistența juridică garantată de stat se acordă în anumite cazuri independent de nivelul veniturilor, iar în altele -... mai detaliat în funcție de nivelul lor. În acest sens, vedeți art. 20, 21 din Legea cu privire la asistenţa juridică garantată de stat pentru a vedea în care situație vă aflați d-stră. Cu privire la restituirea cheltuielilor, distingem cîteva situații:

1. Regula este că nu urmează să restituiți cheltuielile în cazul în care pierdeți cazul.
2. În cazul emiterii unei hotărîri judecătoreşti pe cauze civile sau de contencios administrativ în folosul beneficiarului de asistenţă juridică calificată, plata cheltuielilor de acordare a asistenţei juridice calificate revine părţii care a pierdut procesul.
3. Beneficiarul care a obţinut asistenţă juridică calificată în urma prezentării unor informaţii false sau neveridice, inclusiv despre starea sa financiară, inducînd în eroare oficiul teritorial, este obligat să restituie cheltuielile de acordare a asistenţei juridice.
4. Dacă, pe parcursul procesului sau al executării hotărîrii judecătoreşti, situaţia financiară s-a modificat în sensul pierderii totale sau parţiale a dreptului la asistenţă juridică calificată, fapt despre care nu a fost informat oficiul teritorial, persoana este obligată să restituie cheltuielile de acordare a asistenţei juridice garantate de stat, suportate din momentul îmbunătăţirii situaţiei financiare a acesteia.

Pentru aceasta puteți apela aici : http://www.cnajgs.md/ro/bmn/page/contacte

2 decembrie 2019