Am reconstruit casa fără autorizație

20 septembrie 2023 3

Bună ziua. Am reconstruit casa fără autorizație, mai exact am adăugat construcții la casa existentă. La ce să mă aștept când o voi înregistra la cadastru? Mulțumesc anticipat.

Jurist comments 1

Download discussion
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii

Buna
din compartimentul surprize: - cadastru o să refuze înregistrarea în lipsa actelor de autorizare, dacă află administrația publică locală, aceasta poate solicita demolarea construcțiilor neautorizate.

(1) Se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, aspectul exterior, caracteristicile iniţiale... mai detaliat ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente. Din categoria acestor lucrări fac parte:
a) reparaţii pentru împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, dacă nu se modifică forma acestora;
b) înlocuiri şi reparaţii ale pardoselelor, pieselor de tîmplărie interioare şi exterioare, dacă se păstrează forma şi dimensiunile golurilor;
c) lucrări de finisări interioare;
d) lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatice;
e) înlocuiri sau reparaţii ale sobelor, instalaţiilor, sistemelor, echipamentului şi utilajului tehnico-sanitar din interiorul clădirilor;
f) înlocuiri sau reparaţii la branşamente exterioare, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;
g) reparaţii curente ale căilor de comunicaţii, accese de transport, parcări, trotuare şi scări, ale sistemelor de captare și evacuare a apelor pluviale ale drumurilor;
h) lucrări de întreținere de rutină a drumurilor publice, lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice, reparații ale infrastructurii căilor de comunicație terestră, cu menținerea traseelor, funcțiunilor, suprafețelor, volumetriei și categoriei tehnice a drumului;
i) lucrări funerare subterane şi supraterane în cimitire;
j) instalarea mobilierului urban;
k) amenajarea terenului aferent construcţiei existente;
l) construcţii auxiliare, anexe cu suprafaţa construită de pînă la 15 m2 la casele de locuit particulare, amplasate pe terenuri private;
m) instalarea rețelelor inginerești și de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociată acestor rețele (instalații provizorii, formate din elemente ușor demontabile) pe imobilele, construcțiile și instalațiile existente ori în interiorul acestora, inclusiv canalizarea subterană existentă pentru cabluri, cu excepția cazurilor în care instalarea acestora presupune intervenții în structura de rezistență, pozări subterane noi și instalarea sau construcția unor structuri de suport cu fundații atașate permanent la teren (piloni, grinzi, console);
n) instalarea rețelelor inginerești și de comunicații electronice (rețelelor interne de acces) în infrastructura (traseele sistematizate cablate și spațiile tehnologice) pentru instalarea echipamentelor și a altor elemente de infrastructură ale rețelelor interne de acces din clădiri;
o) întreținerea, reparația, înlocuirea și retehnologizarea rețelelor inginerești și de comunicații electronice și a elementelor de infrastructură asociate acestor rețele;
p) conectarea abonaților la rețelele inginerești și de comunicații electronice (rețelele interne de acces).

21 septembrie 2023