Am restituit un împrumut, dar creditorul neagă acest fapt

18 februarie 2024 3

Bună ziua! Am restituit unei persoane o suma de bani luată cu titlu de împrumut, dar creditorul susține că nu a primit toți banii. Am dovezi minime că am întors lunar câte o suma concretă de bani. Cu toate acestea, creditorul a postat informații despre mine în grupuri publice și a scris minciuni. În plus, s-a adresat unui avocat și pretinde că eu nu i-am întors suma împrumutată. Dacă se ajunge în instanța de judecata, pot avea câștig de cauză, având în vedere dovezile pe care le dețin?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna ziua d-na Ana, e posibil să nimeriți în instanța de judecată, statutul DVS o să fie pârâtă, DVS aveți dreptul să vă folosiți de prevederile Codul de procedură civilă, unde este stipulat, că să scriți o referiță și să prezentați probe Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a... mai detaliat probelor

şi referinţei

(1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.

(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.

(3) În referință se indică:

a) instanţa căreia îi este adresată;

b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;

c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;

d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;

e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;

f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;

g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;

h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;

i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;

j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.

(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.

(4) Judecătorul explică pîrîtului că neprezentarea în termen a probelor şi a referinţei nu împiedică soluţionarea cauzei în baza materialelor din dosar.

19 februarie 2024
Iulia Ghețivu
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua, cum ați restituit sumele? în numerar (cash) sau prin transfer? Sunt necesare mai multe detalii pentru a vă consulta. Mă puteți apela la nr. 069940453.

19 februarie 2024
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

„dovezi minime”.......fii mai explicit, mai concret......păi, dovezile pe care le deții trebuie să le vedem ca să putem aprecia concludența lor.......tel./viber 069615655 sunt gata să vă acord asistență juridică

19 februarie 2024