Am un credit si executorul spune ca va sechestra masina sotului

30 octombrie 2020 225

Buna! Am un credit si a ajuns la executorul judecatoresc. Acesta m-a sunat si mi-a spus ca daca nu achit, vor sechestra si vor vinde masina sotului. Au dreptul sa ia masina, daca creditul l-am luat eu, nu sotul, care nu are nimic cu creditul mentionat?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

90. Consecutivitatea urmăririi bunurilor
(1) Consecutivitatea urmăririi bunurilor debitorului poate fi stabilită, de comunul acord al părţilor în procedura de executare, ţinîndu-se cont de prioritatea intereselor creditorului.
(2)... mai detaliat În cazul în care debitorul nu indică în ce consecutivitate solicită să fie urmărite bunurile sale, consecutivitatea va fi stabilită de creditor, în comun cu executorul judecătoresc, ţinîndu-se cont de următoarea consecutivitate:
a) în primul rînd vor fi urmărite bunurile personale ale debitorului libere de gaj sau de ipotecă şi mijloacele băneşti;
b) în al doilea rînd vor fi urmărite bunurile debitorului care se află în proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie, libere de gaj sau de ipotecă;
19. Noţiunea regimului legal al bunurilor soţilor
(1) Bunurile dobîndite de către soţi în timpul căsătoriei sînt supuse regimului proprietăţii în devălmăşie.
Astfel in lipsa unui contract matrimonial bunul este considerat in devălmășie a soților !
Totodata urmează sa fie obligatoriu respectată consecutivitatea in cazul dvstră , având totodata posibilitatea de a va adresa la executor pentru a modifica consecutivitatea !

1 noiembrie 2020