Am viză de reședință la Ciocana

13 august 2023 6

Bună ziua. Vreau să mă adresez la un notar pentru a deschide un dosar de moștenire. Am viză de reședință și locuiesc la Ciocana, acolo este amplasat și apartamentul care face obiectul moștenirii. Ultimul loc de reședință al testatorului a fost la Ciocana. Pot să apelez la serviciile unui notar care lucrează în sectorul Centru al Chișinăului?

Jurist comments 2

Download discussion
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Dacă notarul din centru o să accepte să desfăşoare procedura succesorală a dumneavoastră, atunci o puteţi face.
Codul civil prevede:
Articolul 2166. Locul deschiderii moștenirii

Locul deschiderii moștenirii este locul unde cel care a lăsat moștenirea își avea reședința obișnuită în momentul decesului, iar dacă această reședință obișnuită nu este cunoscută, locul... mai detaliat de aflare a bunurilor sau a părții principale a acestora ca valoare.

LEGE Nr. 246
din 15-11-2018
privind procedura notarială prevede:
Articolul 11. Competenţa notarului
(3) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, notarul are competenţă generală, cu următoarele excepţii:

a) procedura succesorală notarială este de competenţa notarului care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul locului deschiderii succesiunii;

15 august 2023
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii
 • Dreptul afacerilor

Buna! Da, puteti!

15 august 2023