Amenda penala

6 decembrie 2017 1428

Am primit o amenda penala. Unde trebuie sa o platesc si in baza carui document? O pot achita partial in 72 ore sau care e procedura? Va multumesc foarte mult.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere

Amenda penală se execută în baza sentinței de condamnare la bancă, acolo se stipulează mărimea amenzii, banca deține toate conturile necesare. În cazul achitării amenzii în 72 de ore beneficiați de facilitatea de a achita amenda în jumătate. ( Totuși pe parcursul procesului penal ați beneficiat de un avocat... mai detaliat - cu contract sau din oficiu... era în obligația lui să vă acorde asistența juridică și să vă răspundă la aceste întrebări).
Amenda se achită în termen de 30 zile de la data stabilirii ei, ulterior condamnatul este obligat să informeze imediat instanţa de judecată despre achitarea amenzii.
În caz de neexecutare în 30 de zile, amenda se execută silit conform art. 180 Codul de executare:
Articolul 180. Modul de executare a pedepsei amenzii
(1) Amenda se achită de către condamnat în mod benevol în termen de 30 de zile de la data stabilirii ei. Condamnatul este obligat să informeze imediat instanţa de judecată despre achitarea amenzii.
(2) În cazul în care condamnatul nu a achitat amenda, instanţa de judecată, în decursul a 30 de zile de la rămînerea definitivă a hotărîrii, trimite executorului judecătoresc documentul executoriu pentru încasarea silită a amenzii.
(3) Executorul judecătoresc verifică dacă amenda a fost achitată şi, în cazul în care nu a fost achitată de către condamnat, intentează procedura de executare şi execută documentul executoriu în conformitate cu prevederile cărţii întîi a prezentului cod. Concomitent cu amenda, se vor încasa şi cheltuielile de executare.
(4) În cazul în care executarea silită nu a fost posibilă din cauza lipsei sau insuficienţei de bunuri sau din cauza eschivării cu rea-voinţă de la achitarea amenzii, executorul judecătoresc solicită instanţei care a judecat cauza în fond să adopte o încheiere în condiţiile art.64 din Codul penal.
(5) În cazul condamnatului care execută pedeapsa închisorii sau a detenţiunii pe viaţă, instanţa de judecată trimite titlul executoriu de încasare silită a amenzii penitenciarului care asigură executarea pedepsei. În cazul în care persoana, pînă la liberare din locul de detenţie, nu a achitat amenda, penitenciarul trimite titlul executoriu executorului judecătoresc în a cărui competenţă teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află domiciliul condamnatului, fapt despre care comunică instanţei de judecată.

7 decembrie 2017
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Bună ziua!
Dacă înțeleg corect, Dvs doriți să achitați amenda ce vi s-a aplicat în termen de 72 ore, în jumătate?!
În acest caz, ați putea să vă mergeți la judecătoria care a examinat dosarul și să solicitați de la grefiera judecătorului care a examinat cauza să vă ofere rechizitele bancare ale... mai detaliat contului la care se efectuează plata amenzilor stabilite de către intanță în cauzele penale. De asemenea, puteți accesa pagina web www.instante.justice.md, găsiți instanța de judecată care a judecat cauza și apăsați pe ea. În fereastra care se deschide apăsați rubrica „Taxa de stat” unde vor fi indicate rechizitele bancare pentru „ Amenzi aplicate de instanțele judecătorești în cauze administrative și penale”.
Cu aceste rechizite bancare și cu banii, mergeți la orice bancă sau la oficiul poștal cu buletinul de identitate și îi spuneți lucrătorului că doriți să achitați amenda care va fost aplicată de către instanța de judecată pe dosar penal.
După ce achitați, luați un exemplar al ordinului de plată și scriți o cerere (în două exemplare) de anexare la dosar (numărul dosarului) a dovezii de achitare a amenzii, și o depuneți în cancelaria judecătoriei.
Atenție! Acest lucru trebuie făcut timp de 72 de ore din când sentința a intrat în vigoare. Totodată, ca să nu vă treziți peste ceva timp cu surprize neplăcute, obligatoriu să vă rămână și Dvs. o dovadă că ați achitat amenda, vă faceți o copie la ordinul de plată și o copie a cererii depuse la cancelaria judecătoriei pe care lucrătorul judecătoriei va aplica ștampila și nr. de intrare.

7 decembrie 2017