Amenda pentru fumat in loc public aplicata printr-un proces-verbal cu data gresita

30 august 2022 37

Buna ziua. Doi ani in urma sotul meu a fumat in curtea unui bloc cu un prieten, iar unul din locatari i-a rugat sa stinga tigarrile pentru ca e loc public si nu au voie sa fumeze acolo. Sotul a stins tigara imediat. Peste cateva zile acolo au fumat deja alte persoane cu acel prieten, dar sotul meu nu se afla in acel loc. Aceeasi persoana care le-a facut observatie prima data a chemat politia. Sotul meu a fost citat la sectorul de politie unde i-a fost intocmit proces-verbal pentru fumat in loc public si i-a fost aplicata amenda. El le-a explicat politistilor ca nu a fost in acea zi in locul mentionat si ca nu este de acord cu procesul-verbal, deoarece are alta data. Politistul a zis ca se vor clarifica mai tarziu. Sotul a depus contestatie, a primit un document ca actele au fost receptionate si atat, nu a primit nicio citatie de judecata. Prietenul lui a primit citatie, a mers la judecata si nu a fost amendat. Au trecut 2 ani de atunci si recent am primit prin intermediul unei retele de socializare documente oficiale cu date cu caracter personal precum ca a avut loc judecata si ca trebuie sa achite amenda si cheltuieli de judecata in suma de 2.333 lei. Cum putem proceda mai departe? Sa achite amenda in temeiul unui proces-verbal cu data gresita, sau sa luam un avocat?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Alina, eu vă aduc la cunoștință, că termenul de prescripție asupra unei cauze administrative e un an de zile, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul contravențional Articolul 448. Contestația împotriva deciziei agentului constatator asupra

... mai detaliat cauzei contravenționale

(1) Contravenientul, victima sau reprezentantul acestora, procurorul, dacă este parte în cauza contravențională, în cazul în care nu sînt de acord cu decizia agentului constatator sau în cazul în care aceasta a fost emisă cu încălcarea normelor procesuale stabilite de prezentul cod, sînt în drept să conteste decizia emisă asupra cauzei contravenționale. Termenul de contestare a deciziei agentului constatator este de 15 zile de la data emiterii acesteia sau, pentru părțile care nu au fost prezente la şedința de examinare a cauzei contravenționale, de la data înmînării copiei de pe decizia respectivă în condițiile art. 4471 alin. (8).

(2) În cazul omiterii termenului prevăzut la alin. (1) din motive întemeiate, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii sau a perceperii despăgubirii materiale, persoana față de care a fost emisă decizia poate fi repusă în termen, la cerere, de către instanța de judecată competentă să examineze contestația.

(3) Persoana față de care a fost emisă decizia şi care a lipsit atît la examinarea cauzei, cît şi la pronunțarea deciziei şi nu a fost informată despre decizia emisă poate contesta decizia agentului constatator şi peste termen, dar nu mai tîrziu de 15 zile de la data începerii executării sancțiunii contravenționale sau a perceperii despăgubirii materiale.

(4) Contestația împotriva deciziei emise asupra cauzei contravenționale se depune la autoritatea din care face parte agentul constatator, conform competenţei teritoriale, care a examinat cauza. În cel mult 3 zile de la data depunerii, agentul constatator expediază contestația şi dosarul cauzei contravenționale în instanța de judecată competentă.

(5) Contestația depusă conform alin. (1) suspendă executarea sancțiunii contravenționale aplicată prin procesul-verbal cu privire la contravenție sau prin decizia agentului constatator.

(6) În cazul prevăzut la alin. (2), pînă la soluționarea repunerii în termen, instanța de judecată poate suspenda executarea deciziei.

(7) Depunerea contestației peste termen, conform alin. (3), nu suspendă executarea deciziei agentului constatator. Instanța de judecată care examinează contestația poate suspenda executarea deciziei atacate.

(8) Persoana care face contestație împotriva deciziei de aplicare a sancțiunii contravenționale nu plăteşte taxă de stat.

30 august 2022