Amenda poate fi inlocuita cu inchisoare?

7 februarie 2022 30

Buna ziua. Amenda poate fi inlocuita cu inchisoare, in cazul neachitarii?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Irina Clepalo
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii

Bună ziua,
În cazul în care nu achitați la timp amenda, aceasta pleacă la executorul judecatoresc spre executare și efectuarea încasărilor, iar potrivit art. 23 al codului de executare, În cazul în care acţiunile (inacţiunile) cu elemente ale contravenţiei ale persoanelor care, fără motive justificative, nu îndeplinesc cerinţele executorului judecătoresc sau... mai detaliat împiedică executarea documentului executoriu, executorul judecătoresc întocmeşte un proces-verbal cu privire la contravenţie, pe care îl înaintează spre examinare instanţei de judecată. În cazul în care aceste acţiuni conţin elemente ale infracţiunii, executorul judecătoresc expediază materialele organelor de urmărire penală.

8 februarie 2022