Amenda se achita 50% in termen de 72 de ore din data comunicarii?

10 iunie 2020 9

Buna ziua! In cazul liberarii de raspundere penala (art. 217 alin. 2 CP) si inlocuirea acesteia cu raspundere contraventionala, cu aplicarea unei amenzi, pot achita doar 50% din cuantumul amenzii in 72 de ore de la comunicarea hotararii judecatoresti?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna
Contravenientul este în drept să achite jumătate din amenda stabilită dacă o plăteşte în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei de aplicare a sancţiunii contravenţionale.

În acest caz se consideră că sancţiunea amenzii este executată integral, cu excepţia cazului în care a fost contestată... mai detaliat decizia de aplicare a sancţiunii contravenţionale şi contravenientul nu şi-a retras cererea de contestare a deciziei, emisă asupra cauzei contravenţionale, pînă la cercetarea judecătorească.

11 iunie 2020