Amenințare cu judecata din partea creditorilor

10 ianuarie 2022 61

Bună ziua. Am câteva credite luate la companii de microfinantare și unele din ele ma ameninta ca ma dau in judecată. In prezent, ma aflu peste hotare. Am încercat sa discut cu ei despre un nou grafic de achitare, dar refuza categoric. Unii au exagerat foarte tare cu comisioanele. La ce ma astept dacă am sa fiu dat in judecata? Vor fi aplicate noi penalități? Poate cineva sa ma ajute cu o consultație? Mulțumesc anticipat.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Noroc Silviu, da se v-a întâmpla să fii acostat în instanță, statutul tău o să fie pârât, ai dreptul la o referință prevăzută de Coidul de procedură civil Articolul 186. Prezentarea de către pîrît a probelor şi referinţei
... mai detaliat (1) În cadrul pregătirii cauzei pentru dezbateri judiciare, judecătorul stabileşte data pînă la care pîrîtul urmează să prezinte în judecată referinţa şi toate probele necesare, sub sancțiunea decăderii.
(2) Depunerea referinţei este obligatorie. În cazul nedepunerii ei în termenul stabilit de instanţă, pîrîtul este decăzut din dreptul de a mai prezenta probe, dacă legea nu prevede altfel, iar cauza este examinată în baza materialelor anexate la dosar.
(3) În referință se indică:
a) instanţa căreia îi este adresată;
b) numele sau denumirea reclamantului, domiciliul ori sediul lui;
c) numele sau denumirea pîrîtului, domiciliul ori sediul lui; datele bancare și numărul de identificare de stat (IDNO) – pentru persoane juridice şi întreprinzători individuali; numărul de identificare personal (IDNP) – pentru persoane fizice, dacă pîrîtul locuieşte în străinătate – adresa din Republica Moldova unde urmează a i se comunica datele de procedură;
d) numărul de telefon şi alte date de contact ale pîrîtului persoană fizică; numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale pîrîtului persoană juridică;
e) numele, prenumele, adresa, numărul de telefon, adresa electronică şi alte date de contact ale reprezentantului pîrîtului;
f) obiecțiile la toate pretențiile reclamantului, circumstanţele de fapt şi de drept;
g) toate probele împotriva fiecărei pretenții;
h) excepțiile de procedură pe care pîrîtul le invocă față de cererea reclamantului, cererile și demersurile pîrîtului;
i) orice cerere menționată la art. 166 şi 167, în funcţie de interesul procesual al pîrîtului;
j) alte date importante pentru soluţionarea cauzei.
(31) Pentru instanţa judecătorească se anexează copii certificate de pe înscrisuri şi de pe alte documente pe care se întemeiază referinţa. Referința cu toate anexele se depune în numărul necesar pentru toți participanții la proces. Referința se semnează de pîrît sau de reprezentantul lui împuternicit în modul stabilit. Referința pîrîtului persoană fizică care este asistat în judecată de un avocat şi referinţa pîrîtului persoană juridică trebuie să fie dactilografiate și depuse prin intermediul Programului integrat de gestionare a dosarelor, cu semnătură electronică avansată calificată.
(4) Judecătorul explică pârâtului că reprezentarea în termen a probelor şi a referinței nu împiedică soluționarea cauzei în baza materialelor din dosar. Se v-a pronunța o hotărâre de încasarea banilor-datoriaSe face rost de un titlu de cptre compania de creditare, care mai apoi este prezenta executorului judecătoresc, ultimul o să te caute, o să pună sechestre pe bunurile, care de deții. Eu sunt consultant juridic, poți să apelezi la viber sau telefonul 068669950 și noi v-om discuta mai amănunțit, ce spui?

11 ianuarie 2022
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte contravenţii

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=120931&lang=ro citește, dacă vreai să te consulți.......cheltuielile de judecată rezonabile......cheltuieli de asistență juridică și pentru achitarea taxei de stat...........

11 ianuarie 2022