Amnistia

19 mai 2022 76

Buna ziua! In 2021 o persoana a fost recunoscuta vinovata in temeiul art. 190 alin. 2 lit. (b) CP. Prin urmare, i-a fost aplicata amenda in marime de 30.000 lei si a fost obligata sa se prezinte 3 ani la biroul de probatiune. Persoana vizata poate scrie cerere de amnistie? Ce i se intampla daca nu achita amenda mentionata?

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Andrei Țurcan
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul penal
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua Diana.

Dacă persoana întrunește și alte condiții din art. 6 a Legii nr. 243 din 24.12.2021 privind amnistia în legătură cu aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenţei Republicii Moldova, atunci ea poate fi liberată de executarea pedepsei.
Cererea poate fi scrisă fie acum fie mai târziu când amenda... mai detaliat nu e executată și instanța va revedea pedeapsa aplicată pentru a înlocui amenda cu închisoarea.

La moment Legea Amnistiei nu indică clar unde trebuie de adresat dacă persoana deja este condamnată dar nu este în penitenciar. Urmează de văzut dezvoltarea practicii judiciare pe parcurs.nr. 243 din 24.12.2021

(în vigoare 31.12.2021)Monitorul Oficial al R. Moldova nr. 325-333 art. 510 din 31.12.2021* * *

În temeiul art.66 lit.p) şi art.72 alin.(3) lit.o) din Constituţia Republicii Moldova,

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.Art.1. – (1) Prezenta lege se aplică condiţionat şi exclusiv persoanelor bănuite, învinuite şi inculpate, precum şi persoanelor condamnate, care sunt caracterizate pozitiv pe parcursul executării pedepsei, al perioadei de probaţiune sau al termenului de probă şi sunt evaluate psihologic ca prezentând risc de recidivă mediu sau redus, dacă persoanele respective cad sub incidenţa prevederilor art.2–5, 7, 8.

(2) Aplicarea amnistiei faţă de persoanele condamnate se decide de comisiile speciale privind aplicarea amnistiei în privinţa persoanelor condamnate (în continuare – comisii speciale), instituite, în acest sens, în cadrul fiecărei instituţii care pune în executare pedeapsa, din reprezentanţi ai Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ai Inspectoratului Naţional de Probaţiune. Comisiile speciale se instituie prin ordinul ministrului justiţiei şi activează în baza unui regulament-cadru aprobat prin ordinul ministrului justiţiei.

(3) În temeiul deciziilor comisiei speciale, instituţia care pune în executare pedeapsa iniţiază demersurile către instanţele de judecată competente privind aplicarea prevederilor prezentei legi.

(4) Aplicarea amnistiei faţă de persoanele bănuite, învinuite se decide de procuror, la faza de urmărire penală, iar faţă de persoanele inculpate – de instanţa de judecată, la faza de judecare a cauzei.

(5) Persoana bănuită, învinuită poate înainta personal sau prin intermediul unui avocat un demers către instanţa de judecată privind examinarea posibilităţii aplicării amnistiei doar dacă a fost refuzată de procuror.

(6) Persoana condamnată poate înainta personal sau prin intermediul unui avocat un demers către instanţa de judecată privind examinarea posibilităţii aplicării amnistiei doar dacă a fost refuzată de comisia specială.

[Art.1 alin.(2),(4) modificate prin Legea nr.74 din 31.03.2022, în vigoare 01.04.2022]Art.2. – (1) Procesele penale în privinţa infracţiunilor săvârşite până la adoptarea prezentei legi, pentru care Codul penal nr.985/2002 prevede drept pedeapsă principală maximă o pedeapsă nu mai aspră decât pedeapsa cu închisoare pe un termen de 7 ani, încetează la faza de urmărire penală sau la cea de judecare a cauzei, cu excepţiile prevăzute de prezenta lege.

(2) Procesul penal în privinţa infracţiunilor uşoare, mai puţin grave şi grave, săvârşite până la adoptarea prezentei legi de persoane care, la data comiterii infracţiunii, nu atinseseră vârsta de 18 ani, încetează la faza de urmărire penală sau la faza de judecare a cauzei.

(3) Încetarea procesului penal conform alin.(1) şi (2) are loc cu acordul scris al persoanei bănuite, învinuite sau inculpate.

(4) În privinţa persoanei care refuză încetarea procesului penal, conform alin.(1)–(3) din prezentul articol, instanţa de judecată, la pronunţarea sentinţei, poate hotărî încetarea procesului penal dacă, în urma cercetării judecătoreşti, vinovăţia inculpatului în săvârşirea infracţiunii a fost confirmată, inculpatul întruneşte criteriile stabilite la art.1 şi nu cade sub incidenţa art.6.Art.3. – Se absolvă de executarea pedepsei persoanele condamnate cărora instanţa de judecată le-a amânat executarea pedepsei, conform art.96 din Codul penal nr.985/2002, până la intrarea în vigoare a prezentei legi.Art.4. – (1) Se absolvă de executarea pedepsei femeile gravide şi femeile care au copii cu vârsta de până la 12 ani, nedecăzute din drepturile părinteşti, condamnate la pedeapsa cu închisoare pe un termen de până la 9 ani inclusiv până la intrarea în vigoare a prezentei legi.

(2) Se absolvă de executarea pedepsei bărbaţii care, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, au fost condamnaţi la pedeapsa cu închisoare pe un termen de până la 7 ani inclusiv, cu excepţia celor condamnaţi pentru acte de violenţă în familie, şi care au copii în vârstă de până la 8 ani, nu au fost decăzuţi din drepturile părinteşti, sunt unicul părinte şi îşi educă singuri copiii.[Art.4 alin.(3) abrogat prin Legea nr.74 din 31.03.2022, în vigoare 01.04.2022](4) Se absolvă de executarea pedepsei cu aplicarea măsurii de constrângere cu caracter educativ de a participa la un program probaţional minorii care, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, au fost condamnaţi la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea infracţiunilor uşoare, mai puţin grave sau grave.Art.5. – Se absolvă de executarea pedepsei persoanele care, până la intrarea în vigoare a prezentei legi, au fost condamnate la pedeapsa cu închisoare pentru săvârşirea infracţiunii din imprudenţă, dacă fapta nu a cauzat decesul victimei.Art.6. – (1) Prevederile art.1–5 nu se aplică persoanei:

a) condamnate la detenţiune pe viaţă sau a cărei pedeapsă capitală a fost comutată în pedeapsă cu închisoare ori în pedeapsa detenţiunii pe viaţă şi care a executat mai puţin de 25 de ani de închisoare;

a1) bănuite, învinuite, inculpate sau condamnate care a fost condamnată anterior pentru săvârşirea cu intenţie a unei infracţiuni grave, deosebit de grave sau excepţional de grave, executând în tot sau în parte pedeapsa cu închisoare;

20 mai 2022
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna Diana, colegul meu dl. Andrei corect a accentuat, dar mai este un nou. Dat fiind faptul, că sora este condamnat deja, ea poate să inițieze o cerere în instanța, care a pronunțat sentința, să fie aplicată față de ea amnistia.

21 mai 2022
Andrei Țurcan
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul penal
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Mai este pericolul pornirii unui proces contravențional și apoi penal pentru neexecutarea hotărârii judecătorești dar pentru această persoana trebuie să se afle în țară ca să fie dovedită eschivarea cu rea credință de la executarea amenzii datorate.

21 mai 2022