Amnistia in cazul art. 264 alin. 4 CP

26 decembrie 2021 137

Buna ziua. Persoanele condamnate in temeiul art. 264 alin. 4 CP beneficiaza de amnistia recent adoptata?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Arsen Saruhanean
  • Avocat
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună ziua!
Amnistia nu se aplică față de persoanele învinuite, inculpate sau condamnate pentru infracțiunea prevăzută la art. 264 alin. (4) din Codul penal al RM nr. 985/2002.
Necatând la acest fapt(excepție prevăzută la art.6 din lege), pedeapsa poate fi redusă în temeiul art.8 din Legea privind amnistia în legătură cu... mai detaliat aniversarea a XXX-a de la proclamarea independenței Republicii Moldova

Art. 8. – (1) Persoanei condamnate la închisoare căreia nu i se pot aplica prevederile art. 1 – 6, i se reduce termenul de pedeapsă la data intrării în vigoare a prezentei legi după cum urmează:
a) cu o treime, dacă este condamnată pe un termen de până la 7 ani inclusiv;
b) cu o pătrime, dacă este condamnată pe un termen de la 7 la 10 ani;
c) cu o cincime, dacă este condamnată pe un termen mai mare de 10 ani;
d) până la 20 de ani de închisoare, dacă este condamnată la detențiune pe viață, în condiția lipsei riscului de recidivă mediu sau redus, constatat de expertul-psiholog judiciar atestat;
e) cu o treime, dacă persoana condamnată în momentul comiterii infracțiunii avea vârsta cuprinsă între 18 și 21 ani.
(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică persoanei care cade sub incidența art. 5 alin. (1) lit. a), c), d) sau g).
(3) În cazul persoanei al cărei termen de pedeapsă pentru aceeași infracțiune a fost redus anterior în temeiul unui act de amnistie sau de grațiere, reducerea repetată a termenului în baza prezentei legi nu poate fi efectuată.

27 decembrie 2021