Angajare în MAI

8 februarie 2024 3

Bună! Am candidat la un concurs pentru funcția de ofițer de patrulare, însă am primit refuz de la secția cadre, din motiv că anterior am fost condamnat la amendă penală. Amenda am achitat-o în 24 ore, am prezentat sentința și bonul de plată. Aș dori să aflu dacă în situația descrisă nu-mi sunt încălcate drepturi și dacă mai pot candida la funcții cu statut special.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

LEGE Nr. 288
din 16-12-2016
privind funcţionarul public cu statut special din cadrul
Ministerului Afacerilor Interne
Articolul 13. Cerinţele pentru angajarea în funcţii publice cu statut special

În funcţiile publice cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne poate fi angajată orice persoană, indiferent de rasă, naţionalitate, etnie, sex, religie sau origine socială, care întruneşte... mai detaliat cumulativ următoarele cerinţe:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova;

b) cunoaşte limba de stat;

c) a atins vîrsta de 18 ani;

d) este aptă din punct de vedere medical pentru exercitarea funcţiei, conform deciziei Comisiei medicale a Ministerului Afacerilor Interne;

e) are studiile necesare pentru funcţia în care urmează să fie angajată;

f) nu are antecedente penale;

8 februarie 2024
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua. Motivul refuzului este prezența antecedentelor penale. Astfel, doar după ce vor fi stinse aceste antecedente penale, puteți participa la concurs din nou.
Articolul 111. Stingerea antecedentelor penale
(1) Se consideră ca neavînd antecedente penale persoanele:
a) liberate de pedeapsă penală;
b) liberate, potrivit actului de amnistie, de răspunderea penală;
c) liberate, potrivit actului... mai detaliat de amnistie sau graţiere, de executarea pedepsei pronunţate prin sentinţa de condamnare;
d) condamnate cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei dacă, în termenul de probă, condamnarea cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei nu a fost anulată;
e) condamnate la o pedeapsă mai blîndă decît închisoarea – după executarea pedepsei;
f) - exclusă.
g) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave – dacă au expirat 2 ani după executarea pedepsei;
h) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni grave – dacă au expirat 6 ani după executarea pedepsei;
i) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave – dacă au expirat 8 ani după executarea pedepsei;
j) condamnate la închisoare pentru săvîrşirea unei infracţiuni excepţional de grave – dacă au expirat 10 ani după executarea pedepsei.
(2) Dacă condamnatul, în modul stabilit de lege, a fost liberat înainte de termen de executarea pedepsei sau partea neexecutată a pedepsei i-a fost înlocuită cu o pedeapsă mai blîndă, termenul stingerii antecedentelor penale se calculează pornindu-se de la termenul real al pedepsei executate, din momentul liberării de executarea pedepsei principale şi complementare.
(3) Stingerea antecedentelor penale anulează toate incapacităţile şi decăderile din drepturi legate de antecedentele penale.

9 februarie 2024
Iulia Ghețivu
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua, încercați să stingeți anticipat antecedentul penal, prin intermediul reabilitării judecătorești.

9 februarie 2024