Angajare in politie

25 martie 2020 24

Buna ziua. De ce acte am nevoie pentru a ma angaja in politie? Trebuie sa am livret militar, 12 clase absolvite?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Bună ziua Andrian,

Condițiile generale sunt:

a) deţine cetăţenia Republicii Moldova; b) posedă limba moldovenească şi limbile oficiale de comunicare interetnică vorbite în teritoriul respectiv în limitele stabilite de lege; c) are capacitate deplină de exerciţiu; d) nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă; e)... mai detaliat este aptă, din punct de vedere al stării sănătăţii, pentru exercitarea funcţiei publice, conform certificatului medical eliberat de instituţia medicală abilitată, dacă pentru funcţia respectivă sînt stabilite cerinţe speciale de sănătate; f) are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă; h) nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie; i) nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Condițiile speciale deja le vedeți în anunțul de angajare sau le solicitați de la angajator, la fel și setul de acte necesare pentru angajare.

Deobicei este nevoie de:
- copia buletinului de identitate;
- certificat medical;
- livret militar;
- copia carnetului de muncă;
- cererea de angajare
- copiile diplomelor de studii şi certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
- cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
- 1 foto 3 x 4.

26 martie 2020