Angajare neoficială

10 octombrie 2019 25

1. La ce riscuri mă expun dacă lucrez neoficial și primesc salariul în plic?
2. Mă interesează mai mult ce fel de pedepse se aplică angajatului: închisoare? amendă? Dacă amendă, atunci ea e proporțională cu timpul lucrat și suma primită?
3. Cine se ocupă cu depistarea și pedepsirea: CNA? Fiscul?
4. Dacă organul abilitat descoperă așa caz, eu ca angajat voi fi introdus în Registrul informației criminalistice și criminologice (care se folosește la cazier judiciar)?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Mai jos găsiţi extrasul din lege ce prevede sancţiunile pentru încălcarea legislaţiei muncii în ceea ce priveşte prestarea muncii de către o persoană fără a avea încheiat un contract individual de munca în formă scrisă, utilizarea muncii nedeclarate, achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă... mai detaliat şi multe altele (art. 55, Codul Contravenţional):

Articolul 55. Încălcarea legislaţiei muncii
(1) Încălcarea legislaţiei muncii, manifestată prin:
a) nerespectarea de către angajator a duratei normale a timpului de muncă;
b) atragerea la muncă suplimentară, în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare în lipsa acordului scris al salariatului;
c) refuzul angajatorului de a acorda pauze suplimentare pentru alimentarea copilului;
d) refuzul angajatorului de a acorda concedii anuale de odihnă potrivit modului stabilit de lege;
e) refuzul angajatorului de a acorda concedii sociale, de studii, garantate de lege;
f) efectuarea reţinerilor neîntemeiate din salariu;
g) neacordarea garanţiilor şi a compensaţiilor prevăzute de lege;
h) refuzul angajatorului de a elibera certificatul cu privire la muncă şi salariu,
se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(2) Aceleaşi încălcări săvîrşite asupra minorului
se sancţionează cu amendă de la 50 la 80 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 100 la 140 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 200 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.
(3) Încălcarea legislaţiei muncii, manifestată prin:
a) prestarea muncii de către o persoană fără a avea încheiat un contract individual de munca în formă scrisă;
b) stabilirea şi achitarea unui salariu sub nivelul minim garantat de stat sau stabilit prin contractul colectiv/convenţia de muncă;
c) neretribuirea muncii suplimentare, a muncii prestate în zilele de repaus şi de sărbătoare nelucrătoare şi/sau a muncii de noapte;
d) neachitarea adaosurilor, a sporurilor, a plăţilor de compensare, inclusiv a premiilor prevăzute de lege, de regulamentele aprobate de angajator, de contractul colectiv/convenţia de muncă, de contractul individual de muncă,
se sancţionează cu amendă de la 70 la 120 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 240 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 260 la 400 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 55/1. Utilizarea muncii nedeclarate
Utilizarea muncii nedeclarate
se sancţionează pentru fiecare persoană identificată cu amendă de la 60 la 90 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 150 la 210 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 210 la 300 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Articolul 55/2. Achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă
Achitarea salariului sau a altor plăți fără reflectarea acestora în evidența contabilă
se sancţionează, pentru fiecare persoană identificată, cu amendă de la 400 la 500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere, cu amendă de la 1000 la 1500 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice.

Mai multe detalii găsiţi aici: http://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=115927&lang=ro

Servus

11 octombrie 2019