Angajare pe termen determinat in primarie

21 iunie 2018 50

Buna ziua! Am fost angajata in primarie ca specialist in gestionarea patrimoniului public, fara statut de functionar public, pe un termen determinat (11.09.2015-31.12.2015). De atunci in fiecare an, in luna decembrie se incheie un acord aditional la contractul anterior pentru a fi modificata durata contractului cu un an (01 ianuarie - pina la 31 decembrie anul urmator). In organigrama primariei, votata prin decizia Consiliului local este inclusa functia data. Solicit respectuos sa aflu: cat de corect este angajarea mea in aceasta functie, daca trebuie sa mi se retina cotizatia sindicala, daca se poate ca in primarie sa fiu angajata ca specialist pe perioada determinata de un an? Multumesc!

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Ivan Coica
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Bună ELENA,
Conform articolul 54. codul muncii „Durata contractului individual de muncă”
(1) Contractul individual de muncă se încheie, de regulă, pe durată nedeterminată.
(2) Contractul individual de muncă poate fi încheiat şi pe o durată determinată, ce nu depăşeşte 5 ani, în condiţiile... mai detaliat prevăzute de prezentul cod. Temeiul legal al încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată se indică în contract.
3) Dacă în contractul individual de muncă nu este stipulată durata acestuia, contractul se consideră încheiat pe o durată nedeterminată.
(4) Se interzice încheierea contractelor individuale de muncă pe durată determinată în scopul eschivării de la acordarea drepturilor şi garanţiilor prevăzute pentru salariaţii angajaţi pe durată nedeterminată.
(5) Contractul individual de muncă încheiat pe durată determinată în lipsa unor temeiuri legale, constatată de Inspectoratul de Stat al Muncii, se consideră încheiat pe durată nedeterminată.
Pentru a înțelege corectitudinea încheieri contractului individualde muncă, trebuie să vedeți, care este temeiul legal al încheierii contractului individual de muncă pe durată determinată, și anume, dacă se regăsește în art.55 Codul Muncii. http://lex.justice.md/md/326757/
În cazul depistării, lipsei temeiului legal al încheierii contractului individual de muncă, recomand, sesizarea Inspectoratul de Stat al Muncii, și ulterior aplicarea art. 54 alin.(5) Codul muncii.
Cît privește (orgnizația) sindicatele dvs ați depus cerere de aderare la sindicat, tot prin cerere în formă liberă solicitați să fiți excusă din lista sindicaliștilor, în caz că dvs. nu ați depus cerere de aderare, precum și nu ați benificiat de careva inlesniri acordate de sindicat (cadouri etc.), aveți dreptul de a cere de la organizatia sindicală repararea prejudiciului cauzat ( în marimea sumei care a fost reținută pentru cotizati la sindicat) .
Succese

22 iunie 2018

Buna ziua multumesc pentru raspuns! Dar, daca in contract nu este scris nici un temei care ar stipula durata determinata,adica nu este indicat nici un punct din art . 55 al Codului Muncii, este indicat numai durata contractului 11.09.2015-31.12.2015. In deosebi vreau sa am raspuns daca un... mai detaliat primar are dreptul sa incheie contract pe termen determinat , adica daca in APL (primarie) pot activa unii specialisti pe un an de zile, apoi termenul fiind prelungit prin acord aditional! VA MULTUMESC ANTICIPAT!

25 iunie 2018