Angajat care nu se subordoneaza si paraseste locul de munca

22 iulie 2022 43

Buna ziua. Avem un angajat, care nu se subordoneaza cerintelor fisei de post si pleaca de la locul de munca minim cu o ora mai devreme. Cum putem sa-l concediem corect. Benevol nu vrea sa plece.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Arsen Saruhanean
  • Avocat
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună ziua!
Ținînd cont de prevederile Contractului individual de muncă încheiat între angajator și salariatul dat cu privire la durata zilnică a timpuui de muncă a acestui salariat constatând că el părăsește locul de muncă neîntemeiat mai devreme, fără anunțarea angajatorului, aveți dreptul în temeiu art.86 din Codul Muncii al... mai detaliat RM, să emiteți Ordin de concediere.
Dar Vă atrag atenția că temeiul pentru concedierea servește conform art. 86 alin.(1) lit. h) din Codul Muncii al RM - absenţa fără motive întemeiate de la lucru timp de 4 ore consecutive (fără a ține cont de pauza de masă) în timpul zilei de muncă

Conform art. 100 din Codul Muncii al RM- Durata zilnică a timpului de muncă
(1) Durata zilnică normală a timpului de muncă constituie 8 ore.
(2) Pentru salariaţii în vîrstă de pînă la 16 ani, durata zilnică a timpului de muncă nu poate depăşi 5 ore.
(3) Pentru salariaţii în vîrstă de la 16 la 18 ani şi salariaţii care lucrează în condiţii de muncă vătămătoare, durata zilnică a timpului de muncă nu poate depăşi 7 ore.
(4) Pentru persoanele cu dizabilităţi, durata zilnică a timpului de muncă se stabileşte conform certificatului medical, în limitele duratei zilnice normale a timpului de muncă.
(5) Durata zilnică maximă a timpului de muncă nu poate depăşi 10 ore în limitele duratei normale a timpului de muncă de 40 de ore pe săptămînă.
(6) Pentru anumite genuri de activitate, unităţi sau profesii se poate stabili, prin convenţie colectivă, o durată zilnică a timpului de muncă de 12 ore, urmată de o perioadă de repaus de cel puţin 24 de ore.
(8) La lucrările unde caracterul deosebit al muncii o impune, ziua de muncă poate fi segmentată, în modul prevăzut de lege, cu condiţia ca durata totală a timpului de muncă să nu fie mai mare decît durata zilnică normală a timpului de muncă.

23 iulie 2022