Angajatorul are obligatia sa anunte salariatul ca e nevoie sa scrie cererea conform careia se acorda premiul anual?

4 ianuarie 2018 87

Buna ziua. As dori sa aflu daca dupa demisionarea unei persoane in baza art. 85 Codul muncii, angajatorul este obligat sa aduca la cunostinta salariatului ca este nevoie de intocmirea unei cereri conform careia se prevede obtinerea premiului anual?
Descrierea factuala : Asistenta medicala cu vechime de munca 35 ani, a decis sa demisioneze in luna noiembrie a anului 2016. La depunerea cererii de eliberare nu a fost anuntata ca trebuie sa obtina premiul anual, salariata nu cunostea ca este nevoie sa scrie aceasta cerere, deoarce timp de 35 ani a primit acest premiu fara a intocmi vreo cerere. Conform legislatiei curente, nu este indicat ca angajatorul este obligat sa anunte salariatul de a scrie aceasta cerere, insa in legislatie nu este inscris ca salariatul are obligatia de a scrie aceasta cerere inainte sau dupa data eliberarii.
Faptul ca salariatul nu a stiut despre aceasta cerere si a plecat din tara de indata dupa demisionare, poate fi in masura de a justifica primirea acestui premiu anual?
Ce solutii ar putea exista in acest caz?
Si daca jurisprudenta nu ar permite asa justificare?
Va multumesc!

Jurist comments 1

Download discussion
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Urmează să depuneți o cerere de chemare în judecată prin care să cereți să fie achitată suma restantă.
***
Articolul 355. Examinarea cererii privind soluţionarea
... mai detaliat litigiului individual de muncă
(1) Cererea privind soluţionarea litigiului individual de muncă se depune în instanţa de judecată:
a) în termen de 3 luni de la data cînd salariatul a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului său;
b) în termen de 3 ani de la data apariţiei dreptului respectiv al salariatului, în situaţia în care obiectul litigiului constă în plata unor drepturi salariale sau de altă natură, ce i se cuvin salariatului.
(2) Cererile depuse cu omiterea, din motive întemeiate, a termenelor prevăzute la alin.(1) pot fi repuse în termen de instanţa de judecată.
(3) Instanţa de judecată va convoca părţile litigiului în timp de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.
(4) Instanţa de judecată va examina cererea de soluţionare a litigiului individual de muncă în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării acesteia şi va emite o hotărîre cu drept de atac conform Codului de procedură civilă.
(5) Instanţa de judecată va remite hotărîrea sa părţilor în termen de 3 zile lucrătoare de la data emiterii.
***
http://lex.justice.md/md/326757/

5 ianuarie 2018