Anularea paternitatii

12 noiembrie 2021 34

Buna ziua. Un tata divortat locuieste in Ocnita, iar copiii acestuia - cu mama lor la Chisinau. Tatal plateste pensia de intretinere stabilita de instanta, insa mama copiilor nu respecta graficul de intrevederi si nici macar nu il lasa sa comunice cu copiii la telefon. Poate tatal in aceasta situatie sa renunte la paternitate?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna dl. V., nu, faceți cunoștință cu prevederile Codului familie Articolul 56. Schimbarea numelui de familie şi prenumelui copilului

(1) În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.

(2) În... mai detaliat caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.

(3) Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.

(4) Schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului care a atins vîrsta de 10 ani se face, în toate cazurile, cu acordul acestuia.

14 noiembrie 2021
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Bună ziua,

Legislația noastră nu prevede un asemenea drept ca cineva sa renunțe la calitatea de părinte.

Pentru nerespectarea graficului tatăl ar putea sesiza autoritatea tutelară in acest sens și chiar instanța de judecată printr-o cerere de chemare in judecată prin care sa solicite un alt grafic iar ulterior in caz... mai detaliat de nerespectare sa-l satisfacă cu ajutorul executorului judecătoresc sau la caz și al poliție dacă soția nu permite întrevederea cu copiii.

14 noiembrie 2021