Apartament procurat la licitatie

13 ianuarie 2018 156

1. In 2017 am participat la licitatia unui apartament in or. Chisinau, licitatia a fost efectuată in cadrul unei executari silite de catre Executor judecatoresc.
2.Am cistigat licitatia, procurind apartamentul si inregistrind la cadastru dreptul in baza Incheierii instantei de validare a licitatiei respective.
3. In decembrie 2017 am primit somatie de plata a datoriilor la caldura si deservirea blocului in suma de aprox 50.000 lei, fostul proprieatr avind datorii de vreo 7 ani.
Intrebarea mea este ce sa fac in situatia data? In Romania adjudecarea bunului se face fara careva grevari, e cum ai cumpara un bun nou - la noi in RM nu am gasit nicio prevedere de genul dat, iar chestia cu ”ce prevede Contractul de Vinzare cumparare” - consider ca nu are aplicare or executorul nu a perfectat un asemenea contract.
Sau poate sa inchei acum un contract de vinzare cumparare cu executorul? Dar, iarasi, dreptul este deja inregistrat in baza incheierii instante Riscani!
Ajutati-ma, va rog, cu un sfat.

Jurist comments 1

Download discussion
Diana Conea
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Pacat ca nu a-ti verificat imobilul inainte de a fi procurat.
Vedeti daca va poate ajuta inaintarea pretentiilor privind viciile ascunse ale imobilului.

Articolul 783 CCRM. Termenul de răspundere a vînzătorului pentru
... mai detaliat viciile bunului
(1) Cumpărătorul are dreptul să înainteze vînzătorului, îndată ce a descoperit viciile bunului nedeclarate de acesta pînă la vînzare, pretenţii dar nu mai tîrziu de termenul stabilit în contract.
(2) Dacă în contract nu este stabilit un termen, pretenţiile pot fi înaintate în cel mult 6 luni din ziua predării bunului, iar în privinţa imobilelor, în cel mult un an.
(3) Dacă este imposibilă stabilirea zilei de predare a bunului care urmează să fie înregistrat sau dacă bunul este predat cumpărătorului înainte de încheierea contractului, termenul de înaintare a pretenţiilor se calculează din ziua înregistrării bunului în modul stabilit.

16 ianuarie 2018