Apartament sechestrat

12 noiembrie 2018 64

Buna ziua. Vecinul meu a luat credit in banca si nu l-a putut achita, banca a dat in judecata si a cistigat. Apartamentul e sechestrat. Cum aflu cand va fi scos la licitatie de catre banca? Daca vrea fica mea sa procure acest apartament, e posibil? Multumesc!

Comentariile juriștilor 4

Descărcaţi discuția
Cristian Iustin
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Alte contravenţii

Buna, potrivit art. 129 din Codul de Executare, (1) Anunţul despre desfăşurarea licitaţiei se publică într-un ziar de nivel raional ori naţional sau în Monitorul Oficial al Republicii Moldova şi se afişează la sediul biroului executorului judecătoresc. La solicitarea creditorului, pot fi aplicate suplimentar şi alte... mai detaliat modalităţi de anunţare a licitaţiei.
Este dificil de aflat prin aceste modalitati, insa puteti afla de la vecin cine este executorul judecatoresc care a intentat procedura de executare si puteti merge la executor pentru a afla detalii.

12 noiembrie 2018
Cristian Iustin
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Alte contravenţii

Da fiica dvs., poate participa la licitatie.

12 noiembrie 2018
Cristian Iustin
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Alte domenii
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor
 • Alte contravenţii

Suplimentar la cele invocate consultati si aceste prevederi legale: (1) La licitaţie se admit persoanele care au depus la timp cerere de participare şi au prezentat documentele necesare.
(2) Doritorii de a participa la licitaţie prezintă următoarele documente:
a)... mai detaliat cerere de participare la licitaţie, în care indică preţul propus pentru bunul scos la licitaţie;
b) copie de pe documentul de plată care confirmă depunerea acontului în mărimea stabilită la art.129 din prezentul cod şi a taxei de participare pe contul bancar indicat în anunţul despre organizarea licitaţiei;
c) procură, după caz, pentru dreptul de a participa la licitaţie.
(3) Primirea cererilor şi a documentelor se încheie cu o zi înainte de data licitaţiei.
(4) Datele despre persoanele care au depus cerere de participare la licitaţie şi numărul cererilor sînt confidenţiale.
(5) Executorul judecătoresc înregistrează persoana care a depus cerere în calitate de participant la licitaţie. În cazul în care persoana nu a respectat cerinţele referitoare la întocmirea şi la prezentarea documentelor sau nu are dreptul de a participa la licitaţie, executorul judecătoresc refuză să o înregistreze.
(6) Persoana care a depus cerere de participare la licitaţie este în drept să o retragă, adresînd un demers scris înainte de începutul licitaţiei.
Articolul 131. Interdicţia de a participa la licitaţie
Sub sancţiunea nulităţii absolute, nu pot participa la licitaţie deputaţii, judecătorii, avocaţii, notarii, procurorii, executorii judecătoreşti, poliţiştii, ofiţerii de urmărire penală.

12 noiembrie 2018
Silviu Potîrniche
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil

Bunul poate fi vandut de Banca prin negocieri directe, fara a se organiza un proces de licitatie. Puteti merge cu vecinul direct la Banca pentru a le face oferta in privinta achizitionarii bunului.
Daca se organizeaza licitatie, de obicei Bancile informeaza debitorii inainte de asta.

12 noiembrie 2018