Aplicarea corecta a retroactivitatii legii?

31 iulie 2017 133

Conform raspunsului primit de la procuratura: "In cazul, in care insist asupra examinarii faptei in baza careia am fost condamnat prin prisma principiului retroactivitatii legii penale, urmeaza sa ma adresez instantei de judecate".
Instanta, la acelasi subiect, da urmatoarea explicatie: "solicit aplicarea retroactivitatii legii penale. Insa motivele invocate nu se incadreaza in prevederile art.10-10'CP, iar eu nu solicit examinarea cauzei in ordine de revizuire"
Conform unui comentariu sub denumirea "Aplicarea legii penale in timp" publicat pe retelele sociale, exista retroactivitate simpla si retroactivitate in revizie.
Reiesind din cele expuse si luind in consideratie ca exista deja o sentinta de condamnare definitiva, catre cine ma adresez cu cerere privind aplicarea retroactivitatii legii, cu recalificarea actiunilor imputate?
Cu respect.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Bună ziua!

Codul de Procedură Penală al Republicii Moldova stabilește foarte clar temeiurile și modalitatea de deschidere a procedurii de revizuire.

În cazul d-voastră, temeiul de revizuire îl reprezintă cel de la art. 458 alin. (3) pct. 2) CCP și anume "s-au stabilit alte circumstanţe de care instanţa nu a avut cunoştinţă... mai detaliat la emiterea hotărîrii şi care, independent sau împreună cu circumstanţele stabilite anterior, dovedesc că cel condamnat este nevinovat ori a săvîrşit o infracţiune mai puţin gravă sau mai gravă decît cea pentru care a fost condamnat sau dovedesc că cel achitat sau persoana cu privire la care s-a dispus încetarea procesului penal este vinovat/vinovată".

Iar din interpretarea prevederilor art. 460 alin. (1) CPP, rezultă că în cazul în care se atestă existența temeiului specificat mai sus, partea interesată depune o cerere motivată procurorului de nivelul instanței care a emis/adoptat sentința de condamnare/achitare în prima instanță. Cu toate acestea, nu există interdicție de depunere o cerere și în instanța care a examinat cauza respecitvă în fond. Probabil din acest considerent, procurorul a sugerat adresarea în instanță.

Deci, d-voastră trebuie să motivați cererea de revizuire, invocând existența temeiului de la pct. 2 alin. (3) art. 458, cu specificarea acțiunii retroactive a legii penale mai blânde intervenite după condamnare, făcând trimitere la alineatul corespunzător de la art. 10' din Codul Penal al Republicii Moldova.

În caz de refuz, contestați la procurorul ierarhic superior, ulterior la judecătorul de instrucție dacă va fi necesar.

Succese!

1 august 2017
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Buna ziua!

Din cele relatate de dvs. nu este clar daca este posibila aplicarea legii penale cu titlu retroactiv in baza art.10/1 Cod penal sau revizuirea procesului penal in temeiul indicat mai sus de colegul, Moraru Iulian.

Pentru a clarifica acest lucru e nevoie de mai multa informatie. Ati putea... mai detaliat scana actele procesuale pe care le aveti, inclusiv sentinta de condamnare si sa le expediati pe adresa mea de mail.

Cu respect,
Copetchi Stanislav

1 august 2017