Aplicarea prevederilor art. 96 (4) Codul Muncii

18 mai 2022 40

Bună ziua. La angajarea în serviciu public in cadrul autorității publice locale de nivelul I, specialistul pe planificarea bugetului nu a comunicat că deține grad de dizabilitate accentuată. Pe parcursul activității, specialistul în cauză a informat administrația că deține grad de dizabilitate accentuată și solicită stabilirea unui regim a timpului de lucru redus de 30 ore /săptămână, conform prevederilor art. 96 (4) CM. Ținând cont de prevederile art. 27 al Legii 158/2008 privind funcția publică și statutul funcționarului public, una din condițiile de încadrare în serviciul public este că persoana trebuie să fie aptă de muncă. Are dreptul sau este obligată administrația să-i acorde un regim redus de muncă de 30 ore/ săptămâna? Funcția vizată presupune un volum mare de lucru, este de o importanță majoră și necesită aflarea persoanei angajate la locul de muncă pe o durată obișnuită. În cazul în care administrația este obligată să acorde acest drept, se acordă 30 ore cu remunerarea pentru o normă întreagă? Care sunt acțiunile administrației când volumul de lucru conform fișei de post pentru o normă întreagă nu sunt îndeplinite: angajează încă o persoană și reduce din fișa de post o parte din obligațiuni, sau persona în cauză este obligată să îndeplinească toate cerințele fișei de post? În caz de stabilirea a regimului redus de muncă, are dreptul administrația să stabilească de sine stătător graficul orelor pe zi? Mulțumim anticipat.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Rodica Jereghi
  • Jurisconsult
  • Dreptul muncii
  • Alte domenii

Bună
Persoana care se angajează nu este obligată să spună la angajare că are o anumită dizabilitate. Dar totodată are dreptul să ceară program redus de muncă pentru faptul că are o dizabilitate, așa cum prevede Codul muncii (în cazul dat va prezenta certificatul confirmativ). În cazul angajatorul refuză sau nu... mai detaliat respectă aceste prevederi este pasibil de răspundere contravențională pentru discriminarea persoanei în câmpul muncii, prin refuz în acomodare rezonabilă a necesităților persoanei cu dizabilități. Nu doar Codul muncii conține prevederi care obligă angajatorii să creeze și să adapteze condițiile de muncă persoanelor cu dizabilități, deoarece Molodva a ratificat Convenția ONU privind drepturile persoanelor cu dizanbilități și și-a asumat obligația de a crea condiții pentru incluziunea socială a acestora. În ceea ce privește volumul de muncă: persoana căreia i s-a stabilit regim redus de muncă, i se stabilesc și obiective specifice timpului în care activează, fără că acest fapt să îi afecteze salariul. Dacă angajatorul consideră că volumul de sarcini este mare, poate modifica Statul de personal și să completeze cu alte unități, astfel încât fiecare persoană să aibă condiții decente de muncă.
Graficul orelor de muncă se aprobă de comun acord, luându-se în considerație specificul activității entității

19 mai 2022

Mulțumesc mult pentru răspuns,insă vreau să adaug că persoana data activeaza in primarie ,funționar public ,unde în legea nr.158 privind funcția publică și statutul funcționarului public, art.19 prevede că norma de muncă a unui funcționar este de 40 de ore săptămina și tot odată suntem limitați în unități... mai detaliat de personal nu putem angaja în funcția dată mai mult de o unitate ,asta și a fost întrebarea cum se aplică art 96(4) în cazul unei funcții publice ,pentru care se prevăd legi speciale.Multumesc

20 mai 2022