APLP a ridicat tariful pentru gestionare

7 iulie 2021 30

Blocul locativ este gestionat de catre APLP. In ultima factura pe verso, APLP ne informează că „tariful pentru deservirea blocului si a retelelor ingineresti aprobat în 2007 nu acopera cheltuielile reale pentru gestionarea fondului locativ. Pentru a putea deservi si intretine fondul locativ in viitor, asociatia in conformitate cu Legea 75 din 30.04.2015 este nevoita de a majora tariful pentru seviciile mentionate care va constitui 1.8 lei pentru m/p.”
In legea 75 nu am identificat prevederea că APLP poate unilateral sa modifice tariful la gestionare. Care este legea dupa care activeaza APLP? Cine poate decide ridicarea tarifului la gestionarea blocului unde gestionar este APLP?