Aprobarea unei tranzacții cu conflict de interese în SRL

24 ianuarie 2018 69

Salutare!
Există un SRL cu doi asociați. Unul deține 75%, celălalt 25%. Urmează a fi încheiată o tranzacție cu conflict de interese pentru acel cu 75%, deci el nu votează. Să admitem că acel cu 25% nu se prezintă nici la adunarea convocată, nici la cea repetată. Cum se adoptă decizia în acest caz?
Mulțumesc!

Jurist comments 1

Download discussion
Octavian Cazac
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul imobiliar

În acest caz nu există decizie.

Potrivit art. 58 alin. (3) din Legea privind societățile cu răspundere limitată, în cazul în care asociaţii nu pot adopta o anumită hotărîre în decurs de 3 luni consecutive, în urma cărui fapt societatea suportă prejudicii, fiecare asociat este în drept să ceară:
... mai detaliat a) răscumpărarea, la preţ de piaţă, a părţii sociale pe care o deţine; sau
b) separarea acestuia din societate cu un volum de active proporţional părţii sociale pe care o deţine; sau
c) dizolvarea şi lichidarea societăţii cu partajarea patrimoniului.

24 ianuarie 2018