Are dreptul angajatorul sa retina din salariu?

1 aprilie 2019 45

Buna ziua. Asa o situatie: la intrare in oficiu este instalat un sistem cu care angajatorul iti calculeaza zilnic cit timp ai lucrat si la finele lunii daca nu ai toate orele iti scade din salariu (insa daca ai mai mult decit norma, nu adauga la salariu nimic si nu-mi pare corect). Insa salariul meu nu-i pe ora, e salariul functiei (stabil) si dupa cum am citit in Codul Muncii trebuie sa fie achitat integral (poate am scapat ceva). Are dreptul angajatorul sa retina din salariu?

Comentariile juriștilor 5

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Bună Mihai,

Privitor la întrebările ridicate de către Dvs. Codul muncii prevede următoarele:
Articolul 148. Reţinerile din salariu
(1) Reţinerile din salariu se pot face numai în cazurile prevăzute de prezentul cod şi de alte acte normative.
(2) Reţinerile din salariu pentru achitarea datoriilor salariaţilor... mai detaliat faţă de angajator se pot face în baza ordinului (dispoziţiei, deciziei, hotărîrii) acestuia:
a) pentru restituirea avansului eliberat în contul salariului;
b) pentru restituirea sumelor plătite în plus în urma unor greşeli de calcul;
c) pentru acoperirea avansului necheltuit şi nerestituit la timp, eliberat pentru deplasare în interes de serviciu sau transferare într-o altă localitate ori pentru necesităţi gospodăreşti, dacă salariatul nu contestă temeiul şi cuantumul reţinerilor;
d) pentru repararea prejudiciului material cauzat unităţii din vina salariatului (art.338).
[Art.148 al.(2), lit.e) abrogată prin LP123 din 07.07.17, MO252/19.07.17 art.410; în vigoare 01.01.19]
[Art.148 al.(2), lit.e) introdusă prin LP205 din 20.11.15, MO340-346/18.12.15 art.658]
(3) În cazurile specificate la alin.(2), angajatorul are dreptul să emită ordinul (dispoziţia, decizia, hotărîrea) de reţinere în termen de cel mult o lună din ziua expirării termenului stabilit pentru restituirea avansului sau achitarea datoriei, din ziua efectuării plăţii greşit calculate ori a constatării prejudiciului material. Dacă acest termen a fost omis ori salariatul contestă temeiul sau cuantumul reţinerii, litigiul se va examina de către instanţa de judecată la cererea angajatorului sau salariatului (art.349-355).
[Art.148 al.(3) modificat prin LP8-XVI din 09.02.06, MO83-86/02.06.06 art.362]
(4) În caz de eliberare a salariatului înainte de expirarea anului de muncă în contul căruia el a folosit deja concediul, angajatorul îi poate reţine din salariu suma achitată pentru zilele fără acoperire ale concediului. Reţinerea pentru aceste zile nu se face dacă salariatul şi-a încetat sau suspendat activitatea în temeiurile indicate la art.76 lit.e), art.78 alin.(1) lit.d), art.82 lit.a) şi i), art.86 alin.(1) lit.b)-e) şi u), în caz de pensionare sau înmatriculare la o instituţie de învăţămînt conform art.85 alin.(2), precum şi în alte cazuri prevăzute de contractul colectiv sau cel individual de muncă ori prin acordul scris al părţilor.
[Art.148 al.(4) modificat prin LP60-XVI din 21.03.08, MO115-116/01.07.08 art.441]
(5) Salariul plătit în plus salariatului de către angajator (inclusiv în cazul aplicării greşite a legislaţiei în vigoare) nu poate fi urmărit, cu excepţia cazurilor unei greşeli de calcul.
Articolul 149. Limitarea cuantumului reţinerilor din salariu
(1) La fiecare plată a salariului, cuantumul total al reţinerilor nu poate să depăşească 20 la sută, iar în cazurile prevăzute de legislaţia în vigoare – 50 la sută din salariul ce i se cuvine salariatului.
(2) În caz de reţinere din salariu în baza cîtorva acte executorii, salariatului i se păstrează, în orice caz, 50 la sută din salariu.
(3) Limitările prevăzute la alin. (1) şi (2) nu se aplică reţinerii din salariu în caz de urmărire a pensiei alimentare pentru copiii minori. În acest caz, suma reţinută nu poate fi mai mare de 70 la sută din salariul care se cuvine să fie plătit salariatului.
(4) Dacă suma obţinută prin urmărirea salariului nu este suficientă pentru satisfacerea tuturor pretenţiilor creditorilor, suma respectivă se distribuie între aceştia în modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
Articolul 150. Interzicerea reţinerilor din unele plăţi ce i se cuvin salariatului
Nu se admit reţineri din indemnizaţia de eliberare din serviciu, din plăţile de compensare şi din alte plăţi care, conform Codului de executare al Republicii Moldova, nu pot fi urmărite.

1 aprilie 2019

Multumesc, si ce pot face in cazul in care el imi scoate din salariu

1 aprilie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Chiar dacă salariul Dvs nu e stabilit pentru ora de muncă, cel mai probabil potrivit contractului individual de muncă ce l-ați încheiat prevede o 40 ore de muncă pe săptămână, ceea ce denotă într-un final încălcarea contractului de către Dvs.

Ați putea încerca să vorbiți amiabil cu angajatorul, riscul fiind ca... mai detaliat toate abaterile ce vor urma să fie constatate în conformitate cu prevederile Codului muncii, iar Dvs concediat pe articol.
Ați putea depune o plângere la Inspectoratul de Stat al Muncii.
Mai jos accesați link-ul instituției respective unde găsiți datele de contact:
https://ism.gov.md/

De asemenea, în vederea încasării plății restante la salariu vă puteți adresa în instanța de judecată.

1 aprilie 2019

Dar dacă în contractul individual de muncă nu este stabilit 40 de ore de muncă pe săptămînă, numai în regulamentul intern, atunci ei au dreptul să-mi scadă din salariu?

8 aprilie 2019
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Bună D-le Mihai

Mai sus am indicat prevederile legale care se refera la exact la modul reținere a unor sume din salariu și cum toate aceasta au loc.

8 aprilie 2019