Are dreptul executorul judecatoresc sa solicite salariul persoanei fizice din contabilitate?

15 noiembrie 2018 37

Are dreptul executorul judecatoresc sa solicite salariul persoanei fizice din contabilitate - este vorba totusi de date cu caracter personal?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul imobiliar

Prin prelucrarea datelor cu caracter personal înţelegem acea operaţiune sau serie de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal prin colectare, înregistrare, organizarea,etc.
În cazul în care în adresa executorului judecătoresc parvine un document executoriu prevăzut de art. 11 Cod de executare, acesta intentează procedura de urmărire a salariu... mai detaliat într-u satisfacerea creanţelor creditorilor (spre exemplu debitorul nu are bunuri sau bunurile lui nu sânt suficiente pentru acoperirea a sumei în întregime).
Prin urmare, cuantumul reţinerilor din salariu şi din alte venituri se calculează din suma pe care debitorul urmează să o primească.
Aşadar, în cazul dat executorul judecătoresc expediază documentul executoriu organizaţiei, serviciului în care lucrează debitorul sau de unde el primeşte salariul/recompensa, cerînd să se facă reţinerile cuvenite în baza documentului executoriu şi să se trimită creditorului sumele reţinute.
Prelucrarea daterlor cu caracter personal în cazul dat nu necesită consimţământul persoanei, aceata se identifică ca o măsură referitoare la satisfacerea actului de executare chiar şi fără consimţământul acestuia.

15 noiembrie 2018