Are dreptul sa-mi anuleze concediul?

4 iunie 2020 22

Buna ziua. Este legal ca angajatorul sa nu imi aprobe raportul pentru concediu anual obligatoriu, invocând faptul că am depus si raport de eliberare din serviciu? Am dreptul la concediu anual de 35 zile. Pana in momentul cand am depus raportul am folosit doar 3 zile. Multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Conform art. 119, Codul Muncii:

Articolul 119. Compensarea concediilor de odihnă anuale nefolosite
(1) În caz de suspendare (art.76 lit.e) şi m), art.77 lit.d) şi e) şi art.78 alin.(1) lit.a) şi d)) sau încetare a contractului individual de muncă, salariatul are dreptul la compensarea tuturor concediilor de odihnă anuale nefolosite.
(2) În baza... mai detaliat unei cereri scrise, salariatul poate folosi concediul de odihnă anual pentru un an de muncă, cu suspendarea sau încetarea ulterioară a contractului individual de muncă, primind compensaţia pentru celelalte concedii nefolosite.
(3) În perioada valabilităţii contractului individual de muncă, concediile nefolosite pot fi alipite la concediul de odihnă anual sau pot fi folosite aparte (în întregime sau fracţionat, conform art.115 alin.(5)) de către salariat în perioadele stabilite prin acordul scris al părţilor.

Deci, aveţi dreptul să folosiţi concediul de odihnă anual pentru un an de muncă, cu suspendarea sau încetarea ulterioară a contractului individual de muncă, trebuie să depuneţi o cerere scrisă.

Servus

4 iunie 2020