Are dreptul sa pretinda la apartament?

26 aprilie 2018 54

Asa un caz. Inainte de nunta, barbatul avea un apartament. S-au casatorit. Apoi dupa 12 ani au divortat, avand 3 copii minori. Are dreptul sotia sa pretinda la apartamentul dat?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Victor Baciu
  • Student
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei

Buna ziua dle Vasile,
Conform art. 372 alin. (1) Cod civil: „Bunurile care au aparţinut soţilor înainte de încheierea căsătoriei, precum şi cele dobîndite de ei în timpul căsătoriei în baza unui contract de donaţie, prin moştenire sau în alt mod cu titlu gratuit, sînt proprietatea exclusivă a soţului căruia i-a... mai detaliat aparţinut sau care le-a dobîndit.”, prin urmare nu ar putea pretinde.

Totusi, exista o exceptie prevazuta la art. 372 alin. (3) Cod civil: „Bunurile fiecăruia dintre soţi pot fi declarate proprietate a lor comună în devălmăşie dacă se constată că în timpul căsătoriei s-au făcut din mijloacele lor comune investiţii care au sporit simţitor valoarea acestor bunuri.”

Asemenea reglementari se contin si in Codul familiei.
Mult succes.

26 aprilie 2018
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Bună Vasile,
În continuarea celor susținute de către Victor Baciu, menționez că în asemenea caz partea interesată (soția) trebuie să probeze valoarea investițiilor efectuate, precum și valoarea cu care a sporit prețul bunului imobil.
Or, în lipsa suportului probatoriu cuvenit o asemenea acțiune urmează a fi respinsă ca neîntemeiată.

26 aprilie 2018