Are executorul dreptul să depună plângere la procuratură, dacă eu am zis că sunt gata să rambursez datoria?

10 martie 2023 41

Bună ziua. Am primit o înștiințare de la executor că a depus o plângere la procuratură din cauza unei datorii. Eu personal am scris mesaj creditorului să îmi dea un cont unde să-i transfer banii, dar nu mi-a răspuns. Are dreptul executorul, dupa pronunțarea hotărârii de către instanță, să se plângă la procuratură, în situația când eu nu sunt împotrivă să rambursez datoria? Le-am spus că mă aflu peste hotare și sunt gata să transfer banii de aici.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Uliana.
După ce a fost pornită procedura de executare silită, toate achitările în contul datoriei se achită în contul executorului.
Ce ţine de plîngerea la procuratură... iniţial trebuie să existe o hotărîre judecătorească de atragere la răspundere contravenţională pe acest temei după care executorul poate sesiza procuratura.

Codul contravenţional prevede:
Articolul 318.... mai detaliat Neexecutarea hotărîrii instanţei de judecată

(1) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanţei de judecată ori a documentului executoriu menționat la art. 11 lit. c) sau d) din Codul de executare

se sancţionează cu amendă de la 30 la 60 de unităţi convenţionale.

Codul penal prevede:
Articolul 320. Neexecutarea hotărîrii instanţei de judecată

(1) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanţei de judecată, dacă aceasta a fost comisă după aplicarea sancţiunii contravenţionale,

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 650 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.

11 martie 2023