Arenda terenurilor agricole

15 aprilie 2019 10

Vreau sa iau in arenda un masiv de 25 ha unde sunt 100 proprietari, 50% din care sunt decedati sau disparuti. Are dreptul primaria sa-mi dea terenul in arenda sau folosinta si in baza caror documente? Va fi considerata samavolnicie daca voi prelucra terenul fara acordul primariei sau a proprietarilor?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Buna Sergiu

Persoana care dorește să ia în arendă terenuri și/sau alte bunuri cu destinație agricolă urmează să încheie un contract de arendă cu proprietarul, și doar cu proprietarul, sau reprezentantul legal împuternicit al proprietarului de teren.
Autoritatea Publică Locală nu are absolut nici o atribuție să încheie contractul din numele proprietarilor... mai detaliat de terenuri.
Orice teren are un proprietar persoană fizică sau juridică.
Aflați de la autoritatea publică locală cine sunt și negociați cu fiecare încheierea unui contract de arendă. Dacă, persoana e decedată, înseamnă că aceasta are un moștenitor care, aducînd actele sale în regulă poate încheia cu Dvs un contract de arendă, iar dacă un moștenitor nu există, adică succesiunea e vacantă, bunul este moștenit de stat prin intermediul Serviciului Fiscal de Stat și atunci se aplică alte reguli.
Printre altele, în cazul în care veți prelucra terenurile fără a avea careva drepturi asupra lor, proprietarii acestora/succerorii în drepturi pot solicita încasarea venitului ratat, repararea prejudiciului cauzat, etc.

Aceasta la sigur poate fi considerată samavolnicie, atât din punct de vedere contravențional, cât și sub aspect penal, în dependență de mărimea prejudiciului cauzat, numărul de victime.
De asemena, în cazul în care veți falsifica semnăturile veți fi pasibil și de fals în acte.
Codul penal al RM:
Articolul 352. Samavolnicia
(1) Samavolnicia, adică exercitarea unui drept legitim sau presupus în mod arbitrar şi prin încălcarea ordinii stabilite, dacă s-au cauzat daune în proporţii mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 850 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 100 la 240 de ore
(2) Aceeaşi acţiune:
c) însoţită de ameninţare cu moartea ori cu vătămarea integrităţii corporale sau a sănătăţii;
d) însoţită de aplicarea violenţei nepericuloase pentru viaţă sau sănătate;
e) însoţită de nimicirea bunurilor
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 850 la 1350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 3 la 5 ani.
(3) Acţiunile prevăzute la alin.(1) sau (2):
b) însoţite de aplicarea violenţei periculoase pentru viaţă sau sănătate;
c) săvîrşite cu aplicarea armei;
d) soldate cu daune în proporţii deosebit de mari;
e) soldate cu alte urmări grave,
se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 8 ani.

Articolul 352/1. Falsul în declaraţii
(1) Declaraţia necorespunzătoare adevărului, făcută unui organ competent în vederea producerii unor consecinţe juridice, pentru sine sau pentru o terţă persoană, atunci cînd, potrivit legii sau împrejurărilor, declaraţia serveşte pentru producerea acestor consecinţe,
se pedepseşte cu amendă în mărime de pînă la 950 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţiisau de a exercita o anumită activitate pe un termen de pînă la 5 ani.
(2) Includerea intenționată a unor date incomplete sau false, neincluderea intenționată a unor date în declarația de avere și interese personale
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 400 la 600 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 1 an, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

Articolul 361. Confecţionarea, deţinerea, vînzarea sau folosirea documentelor oficiale, a imprimatelor, ştampilelor sau sigiliilor false
(1) Confecţionarea, deţinerea, vînzarea sau folosirea documentelor oficiale false, care acordă drepturi sau eliberează de obligaţii, confecţionarea sau vînzarea imprimatelor, ştampilelor sau a sigiliilor false ale unor întreprinderi, instituţii, organizaţii, indiferent de tipul de proprietate şi forma juridică de organizare,
se pedepseşte cu amendă în mărime pînă la 650 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Aceleaşi acţiuni:
b) săvîrşite de două sau mai multe persoane;
c) săvîrşite referitor la un document de importanţă deosebită;
d) soldate cu daune în proporţii mari intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice
declarat neconstituțional
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 550 la 950 unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 5 ani.

http://www.legis.md/cautare/rezultate/109495

Codul Contravențional
Articolul 335. Samavolnicia
Samavolnicia, adică exercitarea în mod arbitrar a unui drept efectiv sau presupus prin încălcarea ordinii stabilite de legislaţie, dacă fapta nu constituie infracţiune,
se sancţionează cu amendă de la 18 la 24 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 40 la 60 de ore.

15 aprilie 2019