Arenda terenurilor cu proprietari necunoscuți

8 noiembrie 2019 6

Salut! Arendez teren agricol într-un masiv de 26 ha. Din cele 95 de parcele în masiv, sunt 12 ale căror proprietari nu sunt cunoscuți nici de primărie. Persoanele sunt decedate sau dispărute, n-au moștenitori, pe contul lor sunt acumulate datorii de sute și chiar mii de lei. Aceste parcele sunt dispersate pe tot masivul și ma împiedică să consolidez masivul. Cum pot sa solicit în mod legal de la primărie transmiterea în folosință a acestor parcele. Poate chiar și temporară. Cum pot iniția o procedură de cumpărare a acestor terenuri?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Student
  • Dreptul civil

Bună.
Codul Funciar la art. 6/1 prevede următoarele:
„În cazul în care în procesul înregistrării nu pot fi identificate nici drepturile de proprietate asupra sectorului de teren şi nici proprietarul acestuia, sectorul de teren este înregistrat condiţionat ca proprietate a unităţii administrativ-teritoriale în al cărei teritoriu este situat. Autoritatea administraţiei publice locale... mai detaliat respectivă nu este în drept să încheie tranzacţii cu acest sector de teren pînă în momentul cînd, la cererea acesteia, instanţa judecătorească va examina cazul şi, prin hotărîre rămasă definitivă, va recunoaşte sectorul de teren drept bun fără stăpîn în conformitate cu prevederile Codului civil. ”
Procedura în cauzele privind declararea dreptului de proprietate asupra unui bun imobil fără stăpîn este reglementată de articolele 327-330 Cod de procedură civilă.

14 noiembrie 2019