Art. 165

20 decembrie 2017 61

Sotia cu copil mic de mai mult de doi ani stau inchisi la Pruncul. Amnistia a scos doi ani din sapte, au ramas inca trei. Se poate de facut ceva ca sa iasa inainte de termen?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere

Articolul 91 Cod Penal.
Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen
(1) Persoanelor care execută pedeapsa cu închisoare, care au reparat integral daunele cauzate de infracţiunea pentru care sînt condamnate, care au participat la executarea şi care nu au refuzat executarea, în conformitate cu prevederile art.234... mai detaliat din Codul de executare, a muncilor remunerate sau neremunerate de îngrijire sau amenajare a penitenciarului şi a teritoriului, de îmbunătăţire a condiţiilor de trai şi medico-sanitare de detenţieși care au dat dovadă de corectare şi reeducare în timpul executării pedepsei li se poate aplica liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen dacă instanţa de judecată va considera posibilă corectarea condamnatului fără executarea deplină a pedepsei. Totodată, persoana poate fi liberată, în întregime sau parţial, şi de pedeapsa complementară.
(1) Persoanei care execută pedeapsa cu închisoare i se poate aplica liberarea condiționată de pedeapsă înainte de termen dacă a realizat programul individual de executare a pedepsei, a reparat integral daunele cauzate de infracțiunea pentru care a fost condamnată, cu excepția cazului cînd dovedește că nu a avut nicio posibilitate să le îndeplinească, și dacă se constată că corectarea ei este posibilă fără executarea deplină a pedepsei. Persoana poate fi liberată, în întregime sau parțial, și de pedeapsa complementară.
[Art.91 al.(1) în redacția LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
[Art.91 al.(1) modificat prin LP138 din 03.12.15, MO361-369/31.12.15 art.675]
[Art.91 al.(1) modificat prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]
(2) Aplicînd liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen, instanţa de judecată îl poate obliga pe condamnat să îndeplinească obligaţiile prevăzute la art.90 alin.(6) în termenul de pedeapsă rămas neexecutat.
(3) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen se aplică condamnaţilor de către instanţa de judecată de la locul de executare a pedepsei, în baza demersului instituţiei care pune în executare pedeapsa, în baza demersului procurorului care exercită supravegherea organului sau instituţiei care pune în executare pedeapsa, la cererea condamnatului sau a apărătorului acestuia în condiţiile prevăzute la art. 266 şi 267 din Codul de executare şi numai după respectarea procedurii extrajudiciare stabilite.
(3) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen se aplică condamnaţilor de către instanţa de judecată de la locul de executare a pedepsei, în baza demersului instituţiei care pune în executare pedeapsa, la cererea condamnatului sau a apărătorului acestuia în condiţiile prevăzute la art. 266 şi 267 din Codul de executare şi numai după respectarea procedurii extrajudiciare stabilite.
[Art.91 al.(3) modificat prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
[Art.91 al.(3) modificat prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]
(4) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată dacă condamnatul, care la momentul săvîrşirii infracţiunii a atins vîrsta de 18 ani, a executat efectiv:
(4) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată dacă condamnatul, care la momentul săvîrşirii infracţiunii a atins vîrsta de 21 ani, a executat efectiv:
[Art.91 al.(4) modificat prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
a) cel puţin jumătate din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave;
a) cel puţin jumătate, dar nu mai puţin de 90 de zile de închisoare, din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave;
[Art.91 al.(4), lit.a) modificată prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
b) cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni grave;
b) cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni grave, infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave, precum şi din pedeapsa aplicată persoanei anterior liberate condiţionat de pedeapsă înainte de termen, dacă liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen a fost anulată în condiţiile alin. (8);
[Art.91 al.(4), lit.b) modificată prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
c) cel puţin trei pătrimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave, precum şi din pedeapsa aplicată persoanei anterior liberate condiţionat de pedeapsă înainte de termen, dacă liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen a fost anulată în condiţiile alin.(8).
[Art.91 al.(4), lit.c) abrogată prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
(5) Persoana care execută pedeapsa detenţiunii pe viaţă poate fi liberată condiţionat de pedeapsă înainte de termen dacă instanţa de judecată va considera că nu mai există necesitatea executării de mai departe a pedepsei şi dacă această persoană a executat efectiv cel puţin 30 de ani de închisoare, fără a se lua în calcul compensarea privilegiată a zilelor de muncă.
[Art.91 al.(5) modificat prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]
(6) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată minorilor dacă aceştia au executat efectiv:
(6) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen poate fi aplicată minorilor, persoanelor care au atins vîrsta de 18 ani, dar nu au atins vîrsta de 21 de ani şi persoanelor care au împlinit vîrsta de 60 de ani, dacă aceştia au executat efectiv:
[Art.91 al.(6) modificat prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
a) cel puţin o treime din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni uşoare sau mai puţin grave;
b) cel puţin jumătate din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni grave;
c) cel puţin două treimi din termenul de pedeapsă stabilit pentru săvîrşirea unei infracţiuni deosebit de grave sau excepţional de grave.
(61) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen nu se aplică condamnatului care anterior a fost liberat de pedeapsă înainte de termen şi a săvîrşit o nouă infracţiune în perioada condiţionării pedepsei. Prevederile prezentului alineat nu se aplică condamnatului minor.
[Art.91 al.(61) abrogat prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
[Art.91 al.(61) introdus prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]
(62) Liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen nu se aplică condamnatului care în timpul detenţiei:
a) s-a automutilat;
b) a avut cazuri de tentativă de suicid;
c) a încălcat regimul de detenţie şi se află sub acţiunea sancţiunii disciplinare.
[Art.91 al.(62) abrogat prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
[Art.91 al.(62) introdus prin LP82 din 29.05.14, MO319-324/24.10.14 art.632]
(7) Controlul asupra comportării celor liberaţi condiţionat de pedeapsă înainte de termen îl exercită organele competente, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv.
(7) Controlul asupra comportării celor liberaţi condiţionat de pedeapsă înainte de termen îl exercită organele de probațiune, iar asupra comportării militarilor – comandamentul militar respectiv.
[Art.91 al.(7) modificat prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
(8) Dacă, în termenul de pedeapsă rămas neexecutat:
a) condamnatul încalcă ordinea publică, pentru care fapt i-a fost aplicată o sancţiune contravenţională, sau se eschivează cu premeditare de la îndeplinirea obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată la aplicarea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen, instanţa de judecată, la propunerea organului indicat la alin.(7), poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen şi la trimiterea condamnatului pentru a executa termenul de pedeapsă neexecutat;
a) condamnatul se eschivează cu premeditare de la îndeplinirea obligaţiilor stabilite de instanţa de judecată la aplicarea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen, instanţa de judecată, la propunerea organului indicat la alin.(7), poate pronunţa o încheiere cu privire la anularea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen şi la trimiterea condamnatului pentru a executa termenul de pedeapsă neexecutat;
[Art.91 al.(8), lit.a) modificată prin LP163 din 20.07.17, MO364-370/20.10.17 art.616; în vigoare 20.12.17]
b) condamnatul săvîrşeşte din imprudenţă o nouă infracţiune, anularea sau menţinerea liberării condiţionate de pedeapsă înainte de termen se decide de instanţa de judecată;
c) condamnatul săvîrşeşte cu intenţie o nouă infracţiune, instanţa de judecată îi stabileşte pedeapsa în condiţiile art.85. În acelaşi mod se aplică pedeapsa şi în cazul săvîrşirii unei noi infracţiuni din imprudenţă dacă instanţa de judecată anulează liberarea condiţionată de pedeapsă înainte de termen.

21 decembrie 2017