Art 236 CPC al R Moldova

8 august 2017 152

O persoana a fost informata despre hotarirea luata intr-un dosar civil si are drept la apel in termen de 30 de zile. Insa persoana este plecata din tara si nu reuseste da dea in atac in acest termen. Cum se procedeaza in asa caz?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Cel mai simplu este să își angajeze un avocat care va face toată această treabă în locul persoanei date, totodată avocatul va putea întocmi el însăși cererea de apel pe care o va depune în termen.

Trebuie să știți că persoana la revenirea ei în țară va avea posibilitatea de a... mai detaliat ataca în apel hotărârea prin intermediul art. 116 Cod de Procedură Civilă care stabileste :
Articolul 116. Repunerea în termen
(1) Persoanele care, din motive întemeiate, au omis termenul de îndeplinire a unui act de procedură pot fi repuse în termen de către instanţă.
(2) Cererea de repunere în termen se depune la instanţa judecătorească care efectuează actul de procedură şi se examinează în şedinţă de judecată. Participanţilor la proces li se comunică locul, data şi ora şedinţei. Neprezentarea lor însă nu împiedică soluţionarea repunerii în termen.
(3) La cererea de repunere în termen se anexează probele ce dovedesc imposibilitatea îndeplinirii actului. Totodată, trebuie efectuat actul de procedură care nu a fost îndeplinit în termen (să fie depusă cererea, să fie prezentate documentele respective etc.).
(4) Repunerea în termen nu poate fi dispusă decît în cazul în care partea şi-a exercitat dreptul la acţiune înainte de împlinirea termenului de 30 de zile, calculat din ziua în care a cunoscut sau trebuia să cunoască încetarea motivelor care justifică depăşirea termenului de procedură.
(5) Încheierea judecătorească prin care este respinsă cererea de repunere în termen poate fi atacată cu recurs. Încheierea prin care s-a făcut repunerea în termen nu se supune recursului.

Astfel, persoana urmează să se adreseze în instanță cu o cere cu privire la repunerea în termen motivând că aceasta era în imposibilitate de a o depune în termen de 30 de zile fiindcă se afla peste hotare ceea ce în practică se întâmplă foarte des, iar instanțele admit și repun în termen persoana.

9 august 2017